Aktualności

Razem dla wspólnej sprawy

2018.02.20 14:50 , aktualizacja: 2018.02.22 11:07
Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Wśród gości marszałek Adam Struzik Goście konferencji, fot....
Na scenia podczas  Konferencji Inaugurującej Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w powiecie mińskim w ramach Partnerstwa Lokalnego Marszałek Adam Struzik,...

Konferencja zainaugurowała cykl czterech warsztatów ożywienia gospodarczego. Uczestniczył w niej m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Czym jest partnerstwo lokalne

Promowane poprzez tę inicjatywę partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu całych społeczności i zachęcaniu do współpracy przy definiowaniu lokalnych potrzeb. Podstawowe problemy rozwiązywane są na poziomie osiedla, gminy, miasta czy powiatu. Przedstawiciele podmiotów ze wszystkich sektorów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i aktywni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy organizują się, by razem realiować dzialania na rzecz wspólnych celów – poprawy jakości życia własnej lokalnej społeczności i rozwój gospodarczo-społeczny całego regionu.

 

Na mazowieckim gruncie

Od marca 2003 r. do końca 2009 r., w województwie mazowieckim realizowano polsko-amerykański program Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego. Został on opracowany przez Departament Pracy USA na podstawie doświadczeń kanadyjskich i skutecznie wdrożony w Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w trakcie restrukturyzacji przemysłu amerykańskiego.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, po kilku latach przerwy w 2016 r. wrócił do promocji działań związanych z wdrażaniem Modelu Partnerstwa Lokalnego. Mińskie warsztaty służyć mają ocenie sytuacji gospodarczej w powiecie, na podstawie której stworzone będą konkretne projekty gospodarcze, przygotowane w oparciu o zgłoszone przez społeczność lokalną potrzeby. Uczestnicy warsztatów będą mogli wdrożyć wybrane z nich. Realizacja tych projektów da szansę na wykorzystanie lokalnego potencjału społecznego i infrastrukturalnego.

 

Wzajemne korzyści

O zaletach partnerstwa lokalnego przekonywał także marszałek Adam Struzik.

– Gdy mówimy o partnerstwie lokalnym, mamy na myśli współpracę trwałą, efektywną, ukierunkowaną na cele i transfer wiedzy – współpracę, w której podmioty nawzajem się ubogacają, otwierając się na doświadczenia innych i na odmienne sposoby myślenia. To próba lepszego wykorzystania zasobów i możliwości organizacji oraz instytucji działających w sektorze publicznym, gospodarczym i pozarządowym, również, a może przede wszystkim, na poziomie lokalnym – podkreślił marszałek.

Liczba wyświetleń: 518

powrót