Aktualności

Ciekawe miejsce na turystycznej mapie Mazowsza

2018.01.26 12:20 , aktualizacja: 2018.01.26 14:48

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • budynek w Wyszogrodzie, będący siedzibą Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej ( Siedziba Muzeum Wisły...
  • marszałek Adam Struzik siedzi przy stole, wspisując się do księgi pamiatkowej muzeum w Wyszogrodzie Wpis do księgi pamiątkowej...
  • Marszałek Adam Struzik przemawia do zgromadzonych w siedzibie muzeum Marszałek Adam Struzik w...

Od 1 stycznia Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej jest już oddziałem Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

– Na połączeniu zyskają nie tylko placówki – wyszogrodzkie muzeum będzie ciekawym miejscem dla turystów odwiedzających nasze województwo. Jego rozwój wzbogaci kulturowo zachodnie Mazowsze – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

O współpracy obu instytucji pisaliśmy w informacji „Płockie muzeum ma nowy oddział”.

 

Wisła w roli głównej

Królowa polskich rzek odegrała wielką rolę w rozwoju ziem polskich. Wzdłuż niej powstawały liczne miasta, grody, które dynamicznie się rozwijały. Kwitł też handel – wodami Wisły spławiano towary, m.in. zboża, drewno czy sól oraz rzemiosło. Rzeka miała nie tylko znaczenie obronne, transportowe czy gospodarcze, ale również kulturalne.

Historię żeglugi i działalności człowieka związaną z Wisłą Środkową oraz dawną Ziemią Wyszogrodzką odnajdziemy w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej. Placówka posiada ciekawe i cenne muzealia – dokumenty, makiety, mapy, narzędzia polowe, modele jednostek pływających, broń dawną i inne militaria związane z działaniami wojsk na terenie dawnej Ziemi Wyszogrodzkiej. Dwie sale ekspozycyjne poświęcono ludowi Ziemi Wyszogrodzkiej – prezentowane są tu dawne aktywności związane z rzeką m.in. wikliniarstwo, rybołówstwo, rybactwo oraz powidlarstwo (mazowiecka specyfika olenderska). Na prezentacji dotyczącej wielokulturowości znajdziemy planszę poświęconą historii synagogi gostynińskiej. W części zarezerwowanej Wiśle obejrzymy eksponaty odwołujące się do historii polskiej żeglugi rzecznej. Ciekawą propozycją jest ekomuzeum prezentujące pozostałości średniowiecznego zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego (mury zamku i podwórzec zamkowy pokryty oryginalnym brukiem średniowiecznym) i część niemieckiej fortyfikacji obronnej z czasu drugiej wojny światowej. Muzeum prowadzi też działalność edukacyjną. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

Liczba wyświetleń: 416

powrót