Aktualności

Mazowsze inwestuje w młodość

2018.01.11 09:15 , aktualizacja: 2018.01.11 10:40

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Marszałek wręcza uczniowi umowę w zielonej teczce. Obaj ją oglądają Marszałek Adam Struzik...
 • troje stypendystów omawia projekt związany z drukowaniem 3D Być może ci młodzi naukowcy...
 • Sypendysta z zeszłego roku omawia swój projekt. Zeszłoroczny stypendysta...
 • Stypendystka omawia przy prezentacji swój projekt Badania stypendystów...
 • Marszałek wręcza umowy stypendialne uczniom ustawionym w rzędzie. Na pierwszym planie umowę odbiera uczennica Umowy stypendialne odebrali...

Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny nagrodził najzdolniejszą młodzież z regionu. W tym roku szkolnym do 1121 uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także zawodowych trafią stypendia o łącznej wartości ponad 6,1 mln zł.

 

Umowy stypendialne i dyplomy wręczył nagrodzonym uczniom marszałek Adam Struzik.

Bardzo się cieszę, że realizujemy te projekty, ponieważ w ten sposób wspieramy młodzież w rozwijaniu ich pasji  i talentów. Stypendia ułatwiają dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii, dzięki czemu młodzież może podejmować pracę nawet nad najbardziej skomplikowanymi projektami badawczymi, które z pewnością ułatwią im start w przyszłość – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Oprócz bohaterów wydarzenia – 27 uczniów, którzy otrzymali największą liczbę punktów, w spotkaniu wzięli udział także nauczyciele-opiekunowie, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współpracujący przy realizacji projektów, a także Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Obecni też byli zeszłoroczni stypendyści, którzy za otrzymane pieniądze zrealizowali ciekawe projekty edukacyjne. Teraz mieli okazję je zaprezentować.

 

Dwa projekty, wiele stypendiów

Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, który zasila dwa programy stypendialne: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Pierwszy z nich skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Drugi – do uczniów techników i szkół zawodowych. Środki finansowe mają pomóc uczniom z regionu w rozwijaniu zainteresowań, talentów i pogłębianiu wiedzy.

 

Niegasnące zainteresowanie

W ramach tegorocznej edycji wpłynęło ponad 2300 wniosków, z których wyłoniono 1121 najlepszych uczniów. Każda z wyróżnionych osób otrzyma w roku szkolnym 2017/2018 stypendium w wysokości około 477 zł miesięcznie. W efekcie do najzdolniejszej młodzieży z całego Mazowsza trafi łącznie ponad 6,1 mln zł. Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce. Uczniowie w ramach otrzymanego stypendium realizują Indywidualne plany rozwoju edukacyjnego.

 

Najwyższe noty w projekcie

W „Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” najwięcej punktów otrzymali uczniowie z:

 

 • subregionu radomskiego: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
 • subregionu warszawskiego XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie,
 • subregionu płockiego: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku,
 • subregionu ostrołęckiego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Gimnazjalnymi i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowii Mazowieckiej,  
 • subregionu ciechanowskiego: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
 • subregionu siedleckiego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Garwolinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z Sokołowa Podlaskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

 

W projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” najwięcej punktów otrzymali uczniowie z:

 • subregionu warszawskiego: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
 • subregionu ciechanowskiego: Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
 • subregionu siedleckiego: Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem,
 • subregionu radomskiego: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej i Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  w Radomiu,
 • subregionu płockiego: Gostynińskie Centrum Edukacyjne,
 • subregionu ostrołęckiego: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce.

 

Liczba wyświetleń: 714

powrót