Aktualności

Cztery umowy – docieplenie, nagrobek Krasińskiego i… lodowisko

2017.12.27 12:05 , aktualizacja: 2017.12.27 12:35

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Przy stole konferencyjnym następuje podpisanie umowy. Od lewej skarbnik gminy Celestynów-Agnieszka Kurek, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc i wójt gminy Celestynów-Witold Kwiatkowski. Wicemarszałek Janina Ewa...
Sygnatariusze umów pozują do pamiątkowego zdjęcia. W tle flagi Mazowsza Polski i Unii Europejskiej. Wicemarszałek Janina Ewa...

Środki unijne, w wysokości ponad 7,7 mln zł, trafią do Grodziska Mazowieckiego, Celestynowa, Czerwonki oraz do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

– Podpisane dziś umowy pokazują zróżnicowanie potrzeb mieszkańców Mazowsza. Dzięki pozyskiwanym środkom mogą być realizowane ważne i potrzebne przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia. Ochrona zabytków, termomodernizacje i instalacje fotowoltaiczne zmniejszające koszty utrzymania czy rewitalizacje terenów miejskich to działania priorytetowe dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, który przykłada szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju całego regionu – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Atrakcyjniej w Grodzisku Mazowieckim

Zmienić się mają tereny wokół Stawu Walczewskiego oraz obszar poprzemysłowy przy ul. Sportowej. Wokół stawów powstaną m.in.: nowe nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki oraz parkingi. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych placów zbaw, siłowni plenerowej, małej architektury, np. ławeczek. Powstaną również toalety, a teren otoczy zieleń. Dodatkowo obiekt przeznaczony do obsługi tego terenu przejdzie termomodernizację. Częściowo zostanie zagospodarowany również teren przy ul. Sportowej 29 w pobliżu planowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej. W zimie będzie tu lodowisko, a od wiosny miejsce to będzie udostępniane np. na Jarmark Produktów Regionalnych. Dzięki realizacji projektu Grodzisk Mazowiecki zyska nowe lokalizacje umożliwiające organizację imprez plenerowych – sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, ale także służące wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

 

Oszczędzą na ogrzewaniu

Gmina Celestynów postawiła na tańsze ciepło. Dzięki wsparciu unijnemu poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Cztery obiekty – celestynowski urząd gminy, gminny ośrodek kultury, zespół szkół oraz szkoła podstawowa w Regucie przejdą termomodernizację. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in.: docieplenie dachów i stropów, ścian zewnętrznych oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. Budynki będą też energooszczędnie oświetlane. Zamontowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne.

 

Ochrona zabytków w Opinogórze

Projekt zakłada remont podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz konserwację wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Odwodnione zostaną podziemia kościoła, a tynki, posadzki, okna, drzwi i schody poddane renowacji. Modernizacja czeka również system oświetleniowy. Dodatkowo płyty upamiętniające Krasińskich przejdą konserwację lub zostaną wymienione, a na nagrobku Zygmunta Krasińskiego zostanie wykuty jego wizerunek. Obiekt zyska nowe instalacje bezpieczeństwa m.in. instalacje alarmową przeciwwłamaniową i przeciwpożarową. Dodatkowo budynek kościoła będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również konserwację 13 nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym.

 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Czerwonce

Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku zostanie wykonana termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwonce przy ul. Włościańskiej 37. Prace obejmą m.in.: przeróbkę systemu grzewczego, doposażenie kotłowni w zestaw automatyki pogodowej, wymianę drzwi zewnętrznych, a także ocieplenie stropu nad poddaszem i ścian zewnętrznych. Poza tym zostanie zakupiony i zamontowany klimatyzator, a system c.w.u będzie zmodernizowany. Stare oświetlenie zastąpi LED, a na dachu budynku pojawią się kolektory słoneczne i elektrownia fotowoltaiczna.

 

Liczba wyświetleń: 823

powrót