Aktualności

Z ekologią i tradycją

2017.12.15 13:00 , aktualizacja: 2017.12.15 15:34

Autor: oprac.na podst.mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

przy stole siedzą 4 osoby podspisujące umowę: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz 2 przedstawicieli beneficjenta Janina Umowy podpisują...
symboliczny czek z wymienioną kwotą dotacji na odnowę zabytkowych obiektów w gminie Bielany Parafia p.w. św. Wawrzyńca...

Budynki użyteczności publicznej  w gminie Bielany przejdą termomodernizację. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kożuchówku przeprowadzi renowację kaplicy w Bielanach Żyłakach oraz dwóch dzwonnic w Kożuchówku i Rozbitym Kamieniu.

 

Decyzją zarządu województwa projekty otrzymają łącznie ponad 3,2 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Gmina Bielany stawia na gospodarkę niskoemisyjną

Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznych obejmą budynki: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Oświaty im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu, Zespołu Oświaty im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach oraz świetlice w miejscowościach Bielany Jarosławy, Wańtuchy, Błonie Duże, Sikory, Patrykozy i Kożuchówek. Wykonane będzie ocieplenie przegród zewnętrznych obiektów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów. Pojawią się nowe podłogi, okna i drzwi zewnętrzne, a także oświetlenie energooszczędne. Przebudowę przejdzie też system grzewczy.

 

– Proekologiczny projekt jest przykładem dbałości lokalnych władz o zrównoważony rozwój nie tylko gminy Bielany, ale całego Mazowsza. W efekcie prace znacznie zmniejszą koszty utrzymania instytucji – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Remont obiektów zabytkowych

Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Kożuchówku środki unijne przeznaczy na odnowę trzech obiektów zabytkowych: kaplicy w miejscowości Bielany Żyłaki oraz dwóch dzwonnic w Kożuchówku i Rozbitym Kamieniu. Prace remontowo-budowlane obejmą konserwację, renowację, modernizację i adaptację historycznych obiektów. Przy realizacji projektu pamiętano też o niepełnosprawnych – dla nich wybudowane będą podjazdy.

– Mazowsze może poszczycić się bardzo długą i bogatą historią oraz tradycją. O wyjątkowym charakterze regionu decydują, m.in. liczne i piękne zabytki kultury materialnej oraz duchowej. Odnowione będą służyć lokalnej społeczności przed długi czas – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Liczba wyświetleń: 512

powrót