Aktualności

Grudniowe posiedzenie sejmiku

2017.12.04 14:15 , aktualizacja: 2017.12.05 12:32

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • W tle radny Zbigniew Gołąbek Wicemarszałek Wiesław...
  • Przy stole członek zarządu Rafał Rajkowski Radni Klubu Platformy...
  • W tle przemawia radny Jan Rejczak. Przy stole prezydialnym siedzi Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski Radni Klubu Platformy...
  • Radni Klubu Prawa i...
  • Ludwik Rakowski prowadzi obrady Przewodniczący Sejmiku...
  • Na pierwszym planie radni klubu PSL Przy mównicy przemawia...

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął stanowisko sprzeciwiające się planowanym zmianom w Kodeksie wyborczym. Nadał też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz przegłosował likwidację Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

 

Sejmik przyjął dokument, w którym sprzeciwia się zapisom zawartym w projekcie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Zasłużony dla Mazowsza

Obchodzony w przyszłym roku jubileusz 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny stał się okazją do nadania tej placówce przez sejmik Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w kraju. Jej  misją jest przede wszystkim ochrona zdrowia ludności poprzez podejmowanie działań w walce z chorobami cywilizacyjnymi i nowo pojawiającymi się. Instytut w swojej działalności naukowej zajmuje się sprawami zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, monitoruje sytuację zdrowotną w Polsce i bezpieczeństwo żywności.

 

Melioracje

Od nowego roku wejdzie w życie ustawa Prawo wodne, na mocy której utworzone będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowa jednostka przejmie zadania wykonywane dotychczas przez, podlegający marszałkowi, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. W związku z tym, radni przyjęli uchwałę dotyczącą likwidacji WZMiUW. Na jej podstawie mienie znajdujące się z zarządzie WZMiUW oraz jego należności i zobowiązania przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Proces likwidacji potrwa pół roku.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął również uchwałę zmieniającą rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża–Makowiec. Wprowadził zmiany do uchwały o wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Przegłosował też uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał dotyczących wyznaczenia aglomeracji Czosnów, Gąbin, Płoniawy-Bramura, Trąbki, Nasielsk, Serock, Maków Mazowiecki oraz likwidacji aglomeracji Otwock i wyznaczenia nowej.

Liczba wyświetleń: 694

powrót