Aktualności

Jak przeciwdziałać narkomanii?

2017.11.10 15:55 , aktualizacja: 2017.11.14 13:08

Autor: Agnieszka Stabińska, Piotr Oniszk, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Artur Pozorek - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej rozpoczął konferencję Artur Pozorek, p.o....
Liczni uczestnicy konferencji O narkomanii dyskutowali...
na stole leżą wydawnictwa/materiały dla uczestników konferencji Wydawnictwa i materiały dla...

O monitorowaniu oraz przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym rozmawiali w Warszawie eksperci problematyki uzależnień, przedstawiciele jednostek lecznictwa, terapeuci, pracownicy socjalni, reprezentanci miast i gmin oraz organizacji pozarządowych.

 

Organizatorem konferencji było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. To cykliczne wydarzenie podsumowujące współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego z instytucją krajową oraz wyznaczające kierunki dalszych działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Jak podkreślił dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Artur Pozorek, by skutecznie zapobiegać negatywnym zjawiskom, konieczna jest współpraca wielu środowisk.

 

O czym dyskutowano?

Głównie o pracach z obszaru przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym. Najnowsze dane dotyczące rynku nielegalnych substancji psychoaktywnych zawiera tegoroczna edycja „Europejskiego Raportu Narkotykowego 2017”.  W dokumencie, przygotowanym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii[1] (na bazie danych zbieranych z państw członkowskich Unii Europejskiej), omówiono m.in. szkody związane z uzależnieniem oraz działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania skali tego zjawiska. Wskazano szczególnie na niepokojące zmiany na rynku nielegalnych opioidów – substancji, które wiążą się z wysokim poziomem zachorowalności i śmiertelności w Europie.

 

Pełny raport

 

Analiza działań lokalnych

Tematyka nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy cały czas budzi bardzo duże zainteresowanie nie tylko praktyków, ale też szerokiej opinii społecznej. Jednym z poruszanych podczas konferencji zagadnień było omówienie międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” oraz współpracy szkoły z rodzicami w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

 

Dane dotyczące Mazowsza z badania ESPAD 2015[2]

Najnowsze wyniki badania na młodzieży szkolnej z 2015 r. pokazują, że gimnazjaliści z Mazowsza niestety przodują w rozpowszechnieniu używania niemal wszystkich substancji psychoaktywnych innych niż alkohol lub tytoń, za wyjątkiem marihuany i haszyszu oraz leków uspokajających i nasennych przyjmowanych bez przepisu lekarza. Mazowieccy uczniowie zajmują także niechlubne pierwsze miejsce wśród badanych województw pod względem używania dopalaczy.

 

Pełna diagnoza województwa mazowieckiego pod kątem rozpowszechnienia, używania, leczenia, zgonów spowodowanych narkomanią i narkotykami dostępna jest w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020.

 

 

 

[1]           EMCDDA od ponad 20 lat zbiera, analizuje i rozpowszechnia potwierdzone naukowo dane dotyczące narkotyków i narkomanii oraz ich skutków, przedstawiając odbiorcom oparty na faktach obraz zjawiska narkotyków na poziomie ogólnoeuropejskim.

 

[2]              Badania ankietowe dotyczące używania substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) przez młodzież szkolną realizowane są w Polsce co 4 lata i stanowią część międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD). Badania przeprowadzono na reprezentatywnych losowych próbach uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15–16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17–18 lat) naszego kraju. Wyniki badań stanowią m.in. źródło informacji o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi i są wykorzystywane do tworzenia planów i strategii długofalowych oddziaływań profilaktycznych realizowanych na różnych poziomach, a także do ich ewaluacji.

Liczba wyświetleń: 519

powrót