Aktualności

Eksperckie forum redaktorów

2017.11.14 07:15 , aktualizacja: 2017.11.20 14:42

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • W pierwszym rzędzie siedzą wicemarszałek i zastępca dyrektora Prezentacji wysłuchały...
  • na tle uczestników siedzących w sali przemawia kobieta Uczestnicy skorzystali z...
  • przed mównicą stoi wicemarszałek Forum otworzyła...
  • Przemawia prelegent Rolę nowych mediów...
  • w sali siedzą liczni uczestnicy Forum odbyło się w...
  • przy mównicy przemawia Marta Milewska Pomysłodawczynią forum jest...
  • na tle reklamowych roll-upów przemawia prelegentka Agnieszka Madej mówiła o...
  • w sali siedzą zasłuchani redaktorzy Forum cieszyło się...
  • Uczestnicy słuchają i notują Uczestnicy słuchali...

Blisko 120 przedstawicieli tytułów wydawanych przez lokalne samorządy, a także eksperci komunikacji medialnej i PR-u – to uczestnicy III Forum Mazowieckiej Prasy Samorządowej. Była to idealna okazja, by wymienić się doświadczeniem, poznać wyzwania, jakie stoją przed prasą samorządową oraz udoskonalić warsztat dziennikarski podczas zajęć praktycznych.

 

Na Mazowszu co drugi samorząd wydaje własny periodyk. Najczęściej z tego typu komunikacji z mieszkańcami korzystają gminy miejskie (76,7 proc.), gminy miejsko-wiejskie (60 proc.) oraz miasta na prawach powiatu (60 proc.). Najrzadziej tego typu prasa pojawia się w gminach wiejskich (41,9 proc.) i powiatach (35,1 proc.).

 

 

Wiedza i doświadczenie

Dzięki udziale w forum uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat historii i współczesnych funkcji prasy lokalnej. W tym roku wskazówek redaktorom udzieliła podczas warsztatów Agnieszka Madej, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka agencji doradczej i wydawniczej Agape. Prelegentka szeroko omówiła zasady redagowania wizualnego w prasie. Z kolei dr Łukasz Przybysz z Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego przybliżył rolę nowych mediów w procesie rzetelnego i odpowiedzialnego komunikowania.

 

Samorządy są blisko zwykłych, codziennych spraw swoich mieszkańców. W istocie samorząd to nie urzędy i instytucje, ale właśnie wspólnota ludzi, których łączą miejsce zamieszkania, wspólna historia, wartości i potrzeby. Integracja tej społeczności jest jednym z ważniejszych zadań władz samorządowych – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

 

Wiele ról

Prasa samorządowa to dla mieszkańców ważne źródło informacji o tym, co dzieje się w gminie czy powiecie, ale także o podejmowanych w regionie inicjatywach, działaniach i planach samorządów oraz programach unijnych. Wydawnictwa uczą, mobilizują, a także zachęcają do angażowania się w szereg ważnych działań społecznych. Bez wątpienia tego typu media są ważnym i niezbędnym elementem demokracji lokalnej.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie już po raz trzeci zorganizował Forum Mazowieckiej Prasy Samorządowej. Tym razem spotkanie odbyło się w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 613

powrót