Aktualności

Najlepsi na Mazowszu

2017.11.07 11:15 , aktualizacja: 2017.11.29 09:37

Autor: oprac. na podst. mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Wybitna aktorka filmowa i teatralna - Grażyna Barszczewska z Warszawy Grażyna Barszczewska (fot....
 • Statuetka dla laureatów Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego Statuetka
 • Popularyzatorka tradycji muzycznych południowego Mazowsza - Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich Maria Siwiec z Gałek...
 • Nauczycielka w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia - Ewa Gęga-Osowska Ewa Gęga-Osowska z Radomia...
 • Społeczniczka, inicjatorka i miłośniczka literatury, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - Lucyna Wasilewska z Michałowic Lucyna Wasilewska z...
 • Duchowny, nauczyciel i społecznik z powiatu mińskiego - Piotr Dróżdż z Cegłowa ks. Piotr Dróżdż z Cegłowa...
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” z Glinianki Stowarzyszenie Miłośników...
 • Przedstawicielki Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki” z Sadownego w strojach ludowych Zespół Śpiewaczy...
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowej promującej Wisłę na terenie całego Mazowsza Towarzystwo Przyjaciół...
 • Jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych na Mazowszu„Carniacy” z Czarni Kurpiowski Zespół...
 • Trzy wolontariuszki Banku Żywności w Ciechanowie Przedstawicielki Banku...
 • na scenie stoją mazowieccy społeczicy nagrodzeni w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu Nagrodzeni mazowieccy...
 • z nagrodami stoją menedżerowie pracujących w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych Najlepsi menadżerowie...
 • na scenie młodzi członkowie zespołu folklorystycznego w tradycyjnych strojach ludowych Młodzi promotorzy ludowej...

W Teatrze Dramatycznym w Płocku wręczono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród wyróżnionych są m.in. wybitna aktorka, nauczyciele, społecznicy, pasjonaci oraz promotorzy folkloru, tradycji i obyczajów ludowych. Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” trafiły do dwóch osób, które całokształtem swojej pracy zawodowej przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Poznaliśmy też najlepszych mazowieckich wolontariuszy oraz laureata Nagrody Innowacyjny Menedżer Kultury.

 

– Już po raz 18. przyznaliśmy Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Cieszy się ona niesłabnącą popularnością. To zaszczyt móc wręczyć tak prestiżowe wyróżnienie osobom pełnym pasji i talentów. Wśród laureatów są m.in. społecznicy, zespoły folklorystyczne oraz organizacje pozarządowe. Nagroda Marszałka to podziękowanie za ich trud i zaangażowanie w rozwój kultury na Mazowszu

– podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Kandydatów do nagrody mogli zgłaszać komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządy gmin, miast i powiatów województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, a także lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie całego województwa. Laureaci podczas uroczystości otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. zł każda. Uroczystość wręczenia nagród laureatom XVIII edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego poprowadził Tomasz Kammel. Imprezę uświetnił występ Alicji Węgorzewskiej.

 

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

 1. Grażyna Barszczewska z Warszawy
 2. Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich (pow. przysuski)
 3. Ewa Gęga-Osowska z Radomia
 4. Lucyna Wasilewska z Michałowic (pow. pruszkowski)
 5. Piotr Dróżdż z Cegłowa (pow. miński)
 6. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” z Glinianki (pow. otwocki)
 7. Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” z Sadownego (pow. węgrowski)
 8. Towarzystwo Przyjaciół Płocka – Sekcja Żeglugi
 9. Bank Żywności w Ciechanowie
 10. Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” z Czarni (pow. ostrołęcki).

Więcej o nagrodzonych w załączonym niżej pliku.

 

Najlepsi mazowieccy wolontariusze

W konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagrodzono mazowieckich społeczników. Komisja konkursowa w swojej ocenie brała po uwagę przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Laureaci wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”.

 

I miejsce – Wolontariusze Zespołu Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej

 

Grupa istnieje od ponad 25 lat. Założycielki – Teresa Urban i Ewa Ways choć skończyły już 80 lat, z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz innych ludzi. Zespół opieki liczy 13 kobiet, które odwiedzają podopiecznych hospicjum kilka razy w tygodniu. Każda z wolontariuszek ma na swym koncie tysiące godzin przy łóżku chorego. Mimo to twierdzą, że to nie one pomagają innym, to chorzy pomagają im – czuć się spełnionymi i potrzebnymi.

 

II miejsce –  „Dziewczyny ze Strażackiej” – Grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to placówka resocjalizacyjna, do której trafiają dziewczęta kierowane wyrokiem sądu. Wolontariat daje im szansę, by przez działanie z innymi uczyć się nowych sposobów zachowania, budować empatię, wzmacniać swój potencjał i poczucie własnej wartości. Od 4 lat są wolontariuszkami w Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie, gdzie realizując wiele działań, zyskały sympatię i wdzięczność podopiecznych, a same  doświadczyły, że przez pomoc innym można pomagać też sobie.

 

III miejsce – Wolontariusze Działający przy Sierpeckim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie”

 

Grupa liczy około 50 osób – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych. Ich główne działanie to pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym. Kierują się wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Wolontariat stwarza im szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne i zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

Zdzisław Wasilewski – członek Legionowskiego Centrum Wolontariatu Seniorów. Bezinteresownie pomaga ludziom od 27 lat. Dane o potrzebujących pozyskuje z PCK. Przygotowywał i rozwoził ludziom drewno opałowe, robił zakupy, pranie, rozdawał jedzenie, Zdarzało się, że miał pod opieką 60 osób. W Legionowie jest rozpoznawany. Nazywają go „Dobrym duchem na rikszy”. Zdobywca tytułu Człowieka Roku (2016 r.).

 

Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie  – zaczynało 14 osób, ale liczba członków koła szybko wzrosła do 26 uczniów z klas V i VI. Podejmują działania typowe dla kół wolontariatu. Biorą udział w ogólnopolskich akcjach i zbiórkach – czynią to z wielkim zapałem i energią, angażując całą społeczność szkolną. Dumni są z ostatnio przeprowadzonej zbiórki karmy – udało się zebrać ponad 700 kg potrzebnych produktów. Ich dewiza to: „Miłość jest jedyną wartością, która się mnoży, kiedy ją dzielimy”.

 

Patrycja Malinowska – ma 25 lat i jest wolontariuszką w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku. Od 7 miesięcy wspomaga zespół fizjoterapeutów jako masażystka. Jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, jednak nie stanowi to dla niej bariery w wykonywaniu codziennych obowiązków.

 

Nagrody w konkursie „Innowacyjny Menedżer Kultury”

W pierwszej edycji konkursu wyróżniono menedżerów pracujących w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego, którzy w swoich działaniach wykazują się m.in. odwagą w eksperymentowaniu, stosują innowacyjne formy zarządzania, rozwiązania organizacyjne czy sposoby realizacji działalności kulturalnej.

 

Nagrodę Innowacyjnego Menedżera Kultury w wysokości 5 tys. zł otrzymał Marcin Jasiński, dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Wyróżnienia trafiły do Anny Grunwald, kierownika Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka i Działu Naukowo Oświatowego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (1,5 tys. zł) oraz Jacka Emila Szczepańskiego, dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie (1 tys. zł).

 

Pamiątkowe medale

Podczas gali wręczono również dwa Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” Tomaszowi Zaboklickiemu oraz Markowi Chojnackiemu. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które całokształtem swojej pracy zawodowej przyczyniły się do rozwoju Mazowsza.  

 

Tomasz Zaboklicki – polski przedsiębiorca, były prezes zarządu i dyrektor generalny przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz SA. Nadal jest związany z firmą jako wiceprzewodniczący jej Rady Nadzorczej. Swoje życie zawodowe związał z kolejnictwem. To, m.in. dzięki niemu, słabo prosperujący Zakład Napraw Taboru Kolejowego przekształcono w największą polską firmę produkującą, modernizującą i remontującą pojazdy szynowe. Tabory produkowane w PESA Bydgoszcz są obecne na rynkach nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie.  Firma to prawdziwy lider wśród polskich i europejskich producentów pojazdów szynowych, która wciela w życie śmiałe, nowatorskie pomysły oraz inwestuje w innowacyjne projekty i technologie służące prężnemu rozwojowi transportu szynowego.

 

Marek Chojnacki – zasiadał w radach nadzorczych firmy Izomar Spółka z o.o. i Fabryki Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o. w Żyrardowie. Obecnie jest przewodniczącym Rady Fundacji na rzecz Urologii Dziecięcej przy Centrum Zdrowia Dziecka. Od lat z zaangażowaniem i pasją działa na rzecz promocji miasta Płocka. Jest wielkim społecznikiem, chętnie wspiera projekty i działania służące utrwaleniu historii miasta oraz wielkich Płocczan. Aktywnie wspomaga działalność wydawniczą, a także angażuje się w wiele przedsięwzięć.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1441

powrót