Aktualności

Czyściej w regionie radomskim

2017.11.03 15:00 , aktualizacja: 2017.11.07 08:21

Autor: oprac. na podst. mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Stoją członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada, burmistrz Pionek Romuald Zawodnik oraz prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Warce Roman Korczak z symbolicznymi czekami Beneficjenci i członek...

Ponad 1,2 mln zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 trafi do subregionu radomskiego na realizację inwestycji związanych z selektywną zbiórką odpadów.

 

Umowę o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada, burmistrz Pionek Romuald Zawodnik oraz prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Warce Roman Korczak.

 

– Cieszy nas, że Unia Europejska popiera czyste środowisko. PSZOK-i gromadzą odpady, które negatywnie oddziałują na otoczenie, a nam wszystkim zależy na tym samym – abyśmy mogli oddychać świeżym powietrzem

– podkreślił członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Modernizacja PSZOK w Jastrzębi

Gmina Jastrzębia otrzyma ponad 430 tys. zł dofinansowania unijnego na modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w centralnej części miejscowości przy drodze powiatowej Radom-Brzóza. Wykonane będą prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, drogowe i montażowe. Podłoże zyska kostką brukową. Pojawi się nowa brama wjazdowa z furtką, ogrodzeniem i systemem monitoringu obiektu. Inwestycja obejmie także zakup i montaż wiat stalowych z zadaszeniem na kontenery śmieciowe. PSZOK będzie wyposażony w wagi, w tym jedną najazdową z oprzyrządowaniem. Istniejący budynek, po generalnym remoncie, będzie zaadoptowany  na potrzeby magazynowo-socjalne. Modernizacja PSZOK przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i łatwy dostęp do segregacji odpadów komunalnych.

 

Budowa PSZOK w Pionkach

Do gminy Pionki trafi ponad 430 tys. zł. Wykonane będą instalacje: elektryczna, sanitarna i ogrzewanie elektryczne, a także  utwardzenie i ogrodzenie terenu, modernizacja oświetlenia, montaż 3 bram wjazdowych, 2 wiat stalowych oraz wagi najazdowej. Do dyspozycji będzie komputer z oprogramowaniem komunalnym oraz kontener biurowo-socjalny. Pojawią się odpowiednie pojemniki, kontenery, palety oraz belownica do odpadów. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy i stworzy możliwości ponownego wykorzystania odpadów, np. stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale. Podniesie też świadomość proekologiczną mieszkańców.

 

PSZOK i sortownia odpadów w Warce

W mieście, przy ul. Grójeckiej 24, powstał  punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) i sortownia odpadów zbieranych selektywnie. W skład obiektu wchodzą: wiata  PSZOK (o wymiarach 12x24 m) wyposażona w oznakowane pojemniki i kontenery na odpady (w tym specjalne pojemniki na odpady niebezpieczne), kontener socjalny (biuro obsługi klienta), a także kompletna linia sortownicza wraz z ocieplaną i wentylowaną kabiną sortowniczą oraz zadaszeniem (wiata o wymiarach 20x42 m). Teren przed obiektami utwardzono. Wykonano też instalację kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem rozsączającym i drenażem rozsączającym.

PSZOK w Warce przyjmuje od mieszkańców gminy m.in. odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, świetlówki, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych, przeterminowane leki oraz „elektrośmieci”.

Pełny wykaz przyjmowanych odpadów dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.

 

Liczba wyświetleń: 408

powrót