Aktualności

Sprawa pilna – jak usuwać azbest?

2017.10.26 15:45 , aktualizacja: 2017.10.26 15:53

Autor: Anna Gadomska (PZ), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Grupa uczestników wpatruje się w tablicę z wyświetlaną treścią wykładu Seminarium odbywało się w...

Zakończyły się organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego seminaria dla przedsiębiorców, którzy mają problem z azbestem.

 

W seminariach „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” wzięło udział ponad 100 osób z 69 instytucji.

 

Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, każdy przedsiębiorca, który wykorzystuje wyroby zawierające azbest – w obiektach, instalacjach lub urządzeniach – zobowiązany jest do składania marszałkowi województwa corocznej informacji (do 31 stycznia). Seminaria skierowane były do osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe.

 

Co zrobić z azbestem?

Uczestnicy seminariów poznali odpowiedzi na najważniejsze pytania: jak prawidłowo unieszkodliwić i usunąć odpady zawierające azbest? Jakich obowiązków prawnych musi dopełnić użytkownik wyrobów z azbestem? Jak uzyskać dofinansowanie na tego typu działania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? Poszerzyli także wiedzę o zagrożeniach płynących z niewłaściwego wykorzystywania czy usuwania wyrobów zawierających tę groźną substancję oraz długotrwałego narażenia na kontakt z unoszącymi się w powietrzu włóknami azbestowymi.

 

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzieli się, jak poprawnie wypełnić „Informację o wyrobach zawierających azbest”, gdzie powinni ją złożyć, poznali przypadki najczęściej popełnianych błędów.

 

Pomoc przy usuwaniu

Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Miasta Józefowa zaprezentowali możliwości uzyskania dofinansowania do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych w gminach. Szczególny nacisk położono na potrzebę weryfikacji firm zatrudnianych w celu właściwego usunięcia wyrobów.

 

Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o., zarządzającego składowiskiem w Rachocinie – jedynym na Mazowszu posiadającym specjalną kwaterę do składowania wyrobów zawierających azbest – omówił sposób prawidłowego zabezpieczenia wyrobów przed transportem.

 

Sytuacja na Mazowszu

Według danych umieszczonych w „Rejestrze wyrobów zawierających azbest” ilość wyrobów wykorzystywanych na terenie kraju kształtuje się na poziomie 5 992 217,532 megagramów (stan na 25 sierpnia 2017 r.). Aktualnie najwięcej z nich wykorzystywanych jest na terenie województwa mazowieckiego (997 844,140 Mg), lubelskiego (823 950,174 Mg) i łódzkiego (541 586,266 Mg). Są to głównie płyty faliste i płaskie wykorzystywane przez osoby niebędące przedsiębiorcami.

 

W 2016 r. z bazy azbestowej skorzystało 306 gmin i miast województwa mazowieckiego (97,46 proc. jednostek samorządowych). Na koniec 2016 r. na terenie Mazowsza zinwentaryzowano 1 077 961,970 Mg wyrobów zawierających azbest. Do unieszkodliwienia pozostało jeszcze 989 491,230 Mg (949 932,596 Mg wyrobów wykorzystywanych przez osoby fizyczne i 39 558,634 Mg wykorzystywanych przez przedsiębiorców).

 

W zeszłym roku w ramach sprawozdawczości 335 przedsiębiorców złożyło 1758 formularzy „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Z zapisów rejestru wynika, że liczba złożonych w 2016 r. informacji stanowi około 34 proc. sprawozdań, które powinny zostać złożone w tym okresie.

Liczba wyświetleń: 643

powrót