Aktualności

Październikowa sesja sejmiku

2017.10.24 15:05 , aktualizacja: 2017.10.26 11:22

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Obok pudełko z podpisami popierającymi uchwałę antysmogową Przy stole prezydialnym...
  • W tle siedzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z transparentami Radni Klubu PiS, fot....
  • W tle widok na sale obrad Przy mównicy przemawia...
  • Październikowa sesja sejmiku Widok na salę obrad, fot....
  • Przedstawiciele Klubu PO Członek zarządu Elżbieta...
  • Sejmik przyjął tzw. uchwałę antysmogową Przedstawiciele organizacji...

Sejmik przyjął tzw. uchwałę antysmogową, wprowadził zmiany w uchwale  dotyczącej zadania „OSP-2017” oraz dokonał przekształceń szkół, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Uchwała antysmogowa

Sejmik jednogłośnie przyjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – zwaną popularnie „uchwałą antysmogową”. Jej celem jest zapewnienie czystego powietrza mieszkańcom Mazowsza poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w stosowaniu instalacji grzewczych i paliw.

 

Ograniczenia i zakazy wprowadzone przez uchwałę

 

 „OSP-2017”

Na poprzedniej sesji sejmik zgodził się na przyznanie gminie Zakroczym dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych. Z powodu ograniczeń finansowych burmistrz gminy Zakroczym zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Radni dokonali więc odpowiedniej modyfikacji w tabeli, stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”.

 

Przekształcenia szkół

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe sejmik przekształcił:

  • 21 szkół policealnych w szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,

  • 8 sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie,

  • 3 szkoły specjalne przysposabiające do pracy w trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

  • 2 zasadnicze szkoły zawodowe w branżowe szkoły I stopnia.

Uchwały są aktami założycielskimi tych placówek.

 

Statuty szpitali

Sejmik uchwalił statuty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie oraz Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ. Nowe dokumenty wprowadzają obowiązki sporządzania i przekazywania zarządowi województwa raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala, oraz programu naprawczego w przypadku wystąpienia w sprawozdaniu straty netto. Nowe zapisy umożliwiają też uzyskiwanie przez szpital środków finansowych z odsetek od lokat. Dyrektorowi szpitala powierzono tez dodatkowe zadania. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-legislacyjnym.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli również zmiany w budżecie na 2017 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017–2039. Wysłuchali też informacji na temat oświadczeń majątkowych złożonych u marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku.

 

 

Liczba wyświetleń: 576

powrót