Aktualności

Solidny partner? Na Mazowszu!

2017.10.17 15:15 , aktualizacja: 2017.10.19 14:16

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Starostwo Powiatowe w Siedlcach oraz Urząd Gminy Teresin, rekomendowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zostali laureatami w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

 

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „Pol-Eco-System”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem Ministerstwa Środowiska, odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

 

W jego ramach nagradzane są oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką.

 

Nagroda za rzetelność

Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

 

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z  założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, utworzonego w 1999 r.), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w  szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami.

 

Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

 

Zaufanie znosi bariery

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych niż dotąd form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych.

 

Dyplomy uznania otrzymają następujący laureaci:

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: Miejska Pasieka Artystyczna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Urząd Gminy Bełchatów, Urząd Gminy Burzenin, Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Urząd Miejski w Łowiczu
  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Urząd Gminy Teresin, Starostwo Powiatowe w Siedlcach
  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Miejski w Karlinie
  • Andre Abrasive Articles Sp. z o.o. Sp.k. w Kole
  • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu
  • Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. w Łomży.

Liczba wyświetleń: 328

powrót