Aktualności

Ożarów i Grodzisk z dofinansowaniem

2017.10.17 13:15 , aktualizacja: 2017.10.19 14:17

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • W sumie podpisano dzies trzy umowy Wicemarszałek Wiesław...
  • Ożarów otrzymał prawie 5,6 mln zł wsparcia Burmistrz Ożarowa...
  • Przekazanie umowy na doifinansowanie dla Ożarowa Wicemarszałek Wiesław...
  • Spotkanie odbył się wsiedziebie UMWM w Warszawie Spotkanie w sprawie...
  • Parafial otrzyma ponad 1 mln zł Podpisanie umowy na...

Pieniądze z UE przeznaczone będą na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Pieniądze otrzymają gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Grodzisk Mazowiecki i parafia Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

 

 

­Podpisaliśmy dziś kolejne umowy na dofinansowanie trzech projektów. Tym razem środki unijne pozwolą przeprowadzić niezbędną modernizację m.in.  kościoła w Grodzisku Mazowieckim i szkoły w Ożarowie. Oznacza to nie tylko lepsze warunki i oszczędności, ale też wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Natomiast uruchomienie systemu alarmowego w Grodzisku Mazowieckim z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców

– podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki

 

W Ożarowie Mazowieckim dzięki prawie 5,6 mln zł wsparcia z funduszy UE już w drugiej połowie 2018 r. zyskają Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz pływalnia miejska. Wykonane tam będą prace podnoszące efektywność systemu cieplnego i wentylacyjnego. Dotychczaszowe oświetlenie zastąpi energooszczędne. W budynku szkoły planowany jest montaż 4 pomp ciepła, 2 gazowych kotłów kondensacyjnych i instalacji solarnej. Natomiast miejska pływalnia wyposażona będzie w pompę ciepła typu woda-woda i instalację fotowoltaiczną z panelami hybrydowymi. Cała inwestycja kosztuje ponad 10,3 mln zł.

 

 

Poprawa efektywności energetycznej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

 

Ponad 1 mln zł z funduszy unijnych parafia przeznaczy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji kościoła i przyległego łącznika. Beneficjent kupi i zamontuje pompy ciepła, kocioł gazowy i zewnętrzne przyłącza do pomieszczeń technicznych. Wykonane będą instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania i elektryczne. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, cokół i ściany przy gruncie, strop nad ostatnią kondygnacją, a także dach kościoła. Nowa będzie również stolarka okienna. Wart ponad 1,4 mln zł projekt pozwoli na zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów ogrzewania budynków. Zmniejszy się też ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Partnerami realizacji jest Starostwo Powiatu Grodziskiego i Ośrodek Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

 

Poprawa bezpieczeństwa w gminie Grodzisk Mazowiecki

 

Dzięki ponad 400 tys. zł z RPO WM 2014–2020 w drugiej połowie 2019 r. na terenie gminy zacznie działać zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Powstanie15 punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania. Centrum sterowania zlokalizowane będzie w budynku urzędu miejskiego, a punkty alarmowe w wytypowanych miejscach gminy. Syreny instalowane będą głównie na budynkach użyteczności publicznej w rejonach, w których gromadzi się duża liczba osób lub występuje zagrożenie powodzią czy substancjami niebezpiecznymi. Projekt zakłada działaniaedukacjne, zwiększające świadomość mieszkańców na temat katastrof naturalnych. Całe przedsięwzięcie będzie kosztował blisko 540 tys. zł.

 

Liczba wyświetleń: 473

powrót