Aktualności

Komitet Regionów dyskutuje o budżecie

2017.10.12 14:50 , aktualizacja: 2017.10.13 08:06
Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Sesja zbiegła się w czasie z 15. edycją Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 125. sesja plenarna...
Marszałek jest członkiem prezydium KR Marszałek Adam Struzik...

Marszałek Adam Struzik wziął udział w 125. sesji plenarnej Komitetu Reginów, która zbiegła się w czasie z 15. edycją Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

 

Jak zwiększyć budżet…

Uczestnicy sesji dyskutowali na temat zwiększenia zasobów budżetu Unii Europejskiej. Zastanawiali się nad zapewnieniem spójności między wszystkimi priorytetami wytyczonymi przez UE a przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Budżet po 2020 r. będzie musiał sprostać wielu wyzwaniom, zwłaszcza w związku z koniecznością umocnienia polityki obrony i zwalczania terroryzmu, zarządzaniem migrantami i uchodźcami oraz przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Trzeba pamiętać, że w związku z Brexitem będzie on mniejszy o około 10 mld euro.

 

… i jak go zreformować

Członkowie Komitetu Reginów opowiadają się za znaczącą reformą zasobów własnych Unii Europejskiej. Centralnym elementem reformy powinny być zasada pomocniczości i pojęcie europejskiej wartości dodanej. Złożoność struktury budżetu UE, zwłaszcza mechanizmy rabatów i korekt, zmniejsza czytelność działań UE oraz nasila kryzys zaufania obywateli do Europy. W związku z tym członkowie KR będą domagać się, by wszystkie korekty i rabaty zostały zniesione. Ponadto przedstawiciele administracji regionalnej i lokalnej zauważyli brak ujednolicenia i przejrzystości w odniesieniu do sposobu przedstawiania wkładu państw członkowskich do budżetu UE. Kilkadziesiąt lat temu głównym zasobem budżetu UE były składki krajowe obliczane na podstawie dochodu narodowego brutto. Obecny system jest nadmiernie zależny od składek krajowych i zachęca rządy do przyjmowania wyłącznie takich zestawień wydatków, które maksymalizują ich zysk netto. Uczestnicy sesji plenarnej KR odnieśli się także do „tradycyjnych” środków własnych UE, takich jak cła czy dochody, których maksymalizowanie zależy w znacznej mierze od lojalnej współpracy państw członkowskich.

 

O rozwoju przestrzennym

Marszałek Adam Struzik uczestniczył również w konferencji zorganizowanej przez Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (EPSON), która dotyczyła przyszłości terytorialnej UE w oparciu o program badawczy przestrzennego rozwoju Europy. Jest finansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

 

 

Liczba wyświetleń: 443

powrót