Aktualności

Inżynierowie w służbie społeczeństwu

2017.09.29 15:55 , aktualizacja: 2017.10.03 14:20

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • MOIIB została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Przewodniczący Mieczysław...
  • Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych członków MOIIB Elżbieta Lanc z...
  • Uroczystość odbyła się w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Liczni goście przybyli na...

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w tym roku obchodzi Jubileusz  XV-lecia swojej działalności.

 

Niezwykły dzień

Z tej okazji podczas obchodów Mazowieckiego Dnia Budowlanych 2017 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala z udziałem kilkuset osób z branży, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych.

 

Honorowy patronat nad uroczystością objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, którego  w tym dniu reprezentowała członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Ważnym punktem, poza częścią oficjalną, odznaczeniem zasłużonych członków MOIIB, prezentacją laureatów i wręczeniem nagród w konkursie „Firma Inżynierska Mazowsza roku 2017” było została także wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, przyznanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dla Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którą z rąk członek zarządu  Elżbiety Lanc odebrał przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB Mieczysław Grodzki.

 

Słowa uznania

Członek zarządu  Elżbieta Lanc pogratulowała członkom Izby jubileuszu. Podkreśliła także jej znaczenie.

Mazowsze to nie tylko krajobraz, ludzie, gospodarka, ale także architektura. W związku ze znaczącym ożywieniem na rynku budowlanym, w naszym województwie powstaje coraz więcej nowych domów, obiektów sportowych, hoteli i dróg. Ma to niewątpliwy wpływ na zmianę oblicza Mazowsza. Chęć jak najszybszego oddania do użytku nowych obiektów, niesie ze sobą pośpiech oraz pokusę pominięcia istotnych badań, ekspertyz lub użycia gorszych jakościowo, ale łatwo dostępnych materiałów. Należy jednak pamiętać, że obiekty, które powstają, będą służyły niejednemu pokoleniu mieszkańców naszego regionu. W tym kontekście szczególnie ważne jest, aby nowo powstająca infrastruktura była solidna i trwała, wykonana z wysokiej klasy materiałów, w oparciu o najlepsze projekty oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne

– powiedziała.

Elżbieta Lanc podkreśliła również, że niezwykle istotne jest także, aby nowe obiekty były nie tylko funkcjonalne i użyteczne, ale stanowiły nową jakość architektoniczną, korelującą z charakterem krajobrazu. Podziękowała przedstawicielom branży, że poprzez sprawowanie nadzoru nad sumiennym wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie służą nie tylko obecnym, ale i przyszlym pokoleniom.

Liczba wyświetleń: 297

powrót