Aktualności

Przyszłość zaczyna się dziś

2017.09.29 11:35 , aktualizacja: 2017.10.05 13:12

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Konkurs organizowany był po raz pierwszy Marszałek Adam Struzik z...
  • Marszałek przedstawił infrastrukturę teleinformatyczną Mazowsza Wystąpienie marszałka Adama...
  • W forum wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż i organizacji oraz uczelni i środowisk naukowych Uczestnicy konferencji
  • Prezentacja dotycząca portalu Marszałek przedstawił...
  • Przedstawia wnętrze serwerowni Ilustracja,...
  • Wyróżnienia przyznano za wdrażanie zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych Wręczenie dyplomów dla...

Forum Teleinformatyki jest najstarszą i największą konferencją branży IT dla sektora publicznego w Polsce. W Miedzeszynie odbyła się XXIII edycja spotkania, tym razem pod hasłem „Infrastruktura informacyjna państwa –  usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”.

 

Współpraca i wymiana doświadczeń

W forum wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż i organizacji oraz uczelni i środowisk naukowych. Uczestnicy omówili tematy dotyczące infrastruktury informacyjnej państwa, w tym m.in. systemów wykorzystywanych w ubezpieczeniach, do walki z nadużyciami finansowymi czy w ochronie zdrowia. Jeden z bloków tematycznych poświęcony był strategii cyberbezpieczeństwa, kolejny –  innowacyjnym rozwiązaniom dotyczącym bezpieczeństwa IT.

Marszałek Adam Struzik zabrał głos podczas panelu adresowanego do przedstawicieli administracji samorządowej, poświęconego rozwiązaniom wdrożonym i przetestowanym przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego.

Cyfryzacja i informatyzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, zmniejszenia dysproporcji rozwojowych i wzrostu gospodarczego

– podkreślił.

 

Na wszystkich poziomach administracji

Marszałek przedstawił infrastrukturę teleinformatyczną Mazowsza, omawiając szczegółowo wdrożone tutaj projekty, np. cyfryzację danych geodezyjnych czy elektroniczne systemy zarządzania dokumentami w powiatach i gminach. Przypomniał, że województwo mazowieckie jako pierwsze w kraju uruchomiło 243 węzły infrastruktury informacji przestrzennej, w których partnerzy (poziomu gminnego, powiatowego oraz miast na prawach powiatu) na własnych portalach mapowych prezentują usługi danych przestrzennych ze zbiorów danych: ewidencji miejscowości, ulic i adresów, planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków, Bazy Danych Obiektów Topograficznych czy ortofotomapy. Przedstawił również zrealizowane w regionie projekty: „E-zdrowie dla Mazowsza”, „Internet dla Mazowsza” oraz portal Wrota Mazowsza.

 

Szersze spojrzenie

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że nasze województwo jest aktywne zarówno w kraju jak i w Europie, czego daje wyraz w podjętych pracach nad rozmaitymi inicjatywami i projektami.

Uczestniczymy w tworzeniu deklaracji do Polskiej Agencji Kosmicznej, dotyczącej utworzenia na Mazowszu Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy aktywnym członkiem stowarzyszenia regionów europejskich NEREUS, wykorzystującego zintegrowane technologie kosmiczne. Bierzemy również udział w pracach nad włączeniem technologii LIDAR, standardów CityGML oraz systemów informacyjnych o budynkach (Building Information Modeling – BIM) w Strategię Rozwoju Warszawskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Mazowieckiego

– przypomniał marszałek.

 

Wyróżnienia dla najlepszych

Konferencja stała się także okazją do nagrodzenia laureatów organizowanego na Mazowszu po raz pierwszy konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Kapituła konkursowa I miejsce przyznała Starostwu Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim, II – Urzędowi  Miasta Ostrołęka, a III – Urzędowi Miasta i Gminy Piaseczno. Komisja przyznała także wyróżnienie specjalne za wybitne podejście do potrzeb społeczności lokalnej i indywidualizm zaprezentowanego rozwiązania realizacji e-usług, a także wdrożenie ponadstandardowych metod komunikacji z mieszkańcami Urzędowi Gminy Cegłów.

Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymał tytuł „Złotego Herolda” przyznawany za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wyrówżnienie odebrała zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych UMWM Tamara Borkowska.

 

Liczba wyświetleń: 464

powrót