Aktualności

Zmiany w WFOŚiGW

2017.09.26 11:30 , aktualizacja: 2017.09.28 14:41

Autor: WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marek Ryszka odebrała nominację na prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Marek Ryszka, fot....
  • Podziękowania z rąk...
  • Ryszard Dziadak Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie związany zawodowo od 2008 r. Marszałek Adam Struzik...
  • Spotkanie zorganizowano w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie Marszałek Adam Struzik,...
  • Michał kuliński został zastępcą prezesa zarządu funduszu Nominacje z rąk marszałka...
  • Funkcję prezesa Marek Ryszka będzie pełnił od 2 października Marszałek Adam Struzik i...
  • Marszałek Adam Struzik podziękował dotychczasowym członkom zarządu za pracę na rzecz województwa mazowieckiego Marek Ryszka, Michał...

Marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podziękowali za współpracę dotychczasowym członkom zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nominacje odebrali powołani przez marszałka nowi członkowie zarządu funduszu.

 

Nowy skład zarządu

Marszałek Adam Struzik, dostosowując strukturę organizacyjną funduszu do wymogów znowelizowanej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ), odwołał dotychczasowych, a powołał nowych członków zarządu WFOŚiGW. Z funkcji zastępców prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odwołani zostali Andrzej Daniluk i Ryszard Dziadak. Zakończono współpracę również z dotychczasowym prezesem Arturem Dąbrowskim. Nominację na prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał z rąk marszałka, powołany przez zarząd województwa mazowieckiego, Marek Ryszka, a zastępcą prezesa zarządu został Michał Kuliński.

 

Fundusz i samorząd – razem skutecznie

Marszałek Adam Struzik podziękował dotychczasowym członkom zarządu za pracę na rzecz województwa mazowieckiego i podkreślił ich zasługi związane z gospodarowaniem środowiskowym w regionie. Podkreślił, że dzięki ich wysiłkowi, a także wzorowej współpracy z samorządem województwa działania funduszu są skuteczne, a finansowane przez niego przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska doskonale wpisują się w zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Wyraził także nadzieję, że współpraca z nowymi członkami zarządu będzie równie owocna i zapewnił, że jako przełożony dołoży wszelkich starań, by mogli oni bez przeszkód zarządzać WFOŚiGW i realizować jego działalność statutową.

 

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany w zarządzie WFOŚiGW związane są ze zmianą ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ). Propozycje nowego prawa przygotowali posłowie PiS. Zmienia ono głównie sposób powoływania członków rad nadzorczych funduszy ochrony środowiska, szczególnie wojewódzkich. Zgodnie z nowelą zmniejsza się liczba członków rad nadzorczych w NFOŚiGW z 12 osób do 11, a w wojewódzkich funduszach – z siedmiu do pięciu osób. Liczba członków zarządów wojewódzkich funduszy spaść ma z czterech do jednej osoby, maksymalnie dwóch. Posłowie przed przyjęciem ustawy wprowadzili kilka poprawek. Według jednej z nich wojewodowie, zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz sejmiki województw mieli wyznaczyć po raz pierwszy członków i wiceprzewodniczących rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Liczba wyświetleń: 2258

powrót