Aktualności

Jak skutecznie czerpać z RPO WM 2014–2020?

2017.09.22 12:00 , aktualizacja: 2017.09.22 15:23

Autor: Katarzyna Szymaniak (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

grafika pliki banknotów euro a na nich ludzik z plikiem banknowów euro (źródło: www.pixabay.com)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wzorem lat ubiegłych zorganizowała cykl pięciu konferencji regionalnych, zatytułowanych Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020”. Spotkania odbywają się w największych miastach Mazowsza: Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płocku.

 

Podejmowane tematy

Spotkania to cenna platforma wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wnioskodawcami, instytucjami naukowymi, badawczymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Są szansą zaprezentowania istotnych opinii, celów oraz planów w ramach trwającej perspektywy. W tym roku poświęcone są:

 

  • planom i wyzwaniom na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

  • możliwościom pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast,

  • zmianom w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,

  • podsumowaniu dotychczasowej aktywności i sukcesów beneficjentów RPO WM 2014–2020 poprzez zaprezentowanie stopnia wdrażania programu.

 

Fundusze od kuchni

Inicjatywa jest także okazją do zaprezentowania dobrych praktyk unijnych – efektywnej realizacji projektów finansowanych z RPO WM 2014–2020. Beneficjenci dzielą się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w aplikowaniu o unijne wsparcie.

 

Harmonogram spotkań

Dziś z mieszkańcami subregionu ostrołęckiego, którzy przybyli na konferencję do Ostrołęki spotkała się członek zarządu Elżbieta Lanc. Wczoraj w Radomiu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował członek zarządu Rafał Rajkowski.

Kolejne konferencje odbędą się w Siedlcach (27 września), Ciechanowie (28 września) i Płocku (29 września).

 

Cieszę się, że w subregionie ostrołęckim tak wiele dobrego dzieje się dzięki środkom unijnym. Ich wykorzystanie widać w wielu obszarach – szpitalach, muzeach, infrastrukturze drogowej. Dziękuję Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych za organizację tego typu spotkań. Traktujemy je jako sposób na jeszcze skuteczniejsze zaktywizowanie lokalnej społeczności do sięgania po unijne pieniądze – podkreślała członek zarządu Elżbieta Lanc.

Liczba wyświetleń: 554

powrót