Aktualności

W podziękowaniu za ciężką pracę

2017.09.19 08:40 , aktualizacja: 2017.09.19 14:01

Autor: Joanna Wołczyńska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Starostowie dożynek Starościna dożynek Czesława...
  • Święcenie wieńców dożynkowych Msza rozpoczynająca...
  • Na pierwszym planie wieniec dożynkowy Goście dożynek, fot. Ilona...
  • Rafal Rajkowski przemawia ze sceny Przemówienie członka...

„Szydłowieckie Wieńcowanie” to święto plonów obchodzone cyklicznie w gminie Szydłowiec. W tym roku już po raz piętnasty gminne dożynki odbyły się w Wysokiej.

 

Szydłowieckie żniwa

Dożynkowe świętowanie to najlepsza okazja, aby podziękować rolnikom za plony. Korowód dożynkowy z delegacjami z wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi, prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dętą przeszedł z placu przy remizie OSP do kościoła pw. św. Mikołaja w Wysokiej, gdzie odprawiono uroczystą sumę. We mszy aktywnie uczestniczyli mieszkańcy, składając na ołtarzu dary z tegorocznych zbiorów.

Jak na dożynki przystało, przybyli goście dziękowali rolnikom za ciężką pracę i za to, że dzięki ich zaangażowaniu na polskie stoły codziennie trafia świeży chleb.

 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych od wieków zakorzeniony w naszej kulturze. Coroczne obchody Święta Plonów są cennym przejawem kultywowania wyjątkowej tradycji święcenia darów ziemi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowania. Ten radosny dzień jest ukoronowaniem całorocznego trudu rolników i ich rodzin. Hołdem i wyrazem szacunku złożonym za ich ciężką pracę oraz przywiązanie do ziemi

– powiedział dziękując rolnikom za plony członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Nagrody, konkursy, wyróżnienia

Święto nie mogłoby się odbyć bez nagród i wyróżnień. Przedstawiciele lokalnych władz uhonorowali wyróżniających się rolników z terenu gminy. Specjalne gratulacje otrzymali m.in. Krzysztof Derleta, Janusz Banaszczyk, Łukasz Zawadzki, Adam Suligowski, Krzysztof Kopycki z sołectwa Chustki, Piotr Jakubczyk z Ciechostowic, Dorota i Tadeusz Kaminikowie, Dorota i Adam Kępczyńscy oraz Ewa i Waldemar Nowocieniowie z sołectwa Jankowice. Odbył się również konkurs na płody rolne. W kategorii najcięższa dynia wygrało warzywo wyhodowane przez Wandę Różycką z Zastronia. Najcięższa dynia pochodziła z uprawy Wandy Różyckiej z Zastronia najdłuższa kolba kukurydzy z pola Janiny Kruk z Kurzęcina, a najdłuższy ogórek z ogródka Danuty Woźniak ze Zdziechowa.

Na dożynkowej scenie wystąpiły zespoły i kapele ludowe, odbyły się konkursy z nagrodami zorganizowane przez KRUS, była wystawa płodów rolnych, stoiska regionalne, a dla wszystkich zebranych przygotowano gorącą grochówkę.

 

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk Tomasik.

Liczba wyświetleń: 307

powrót