Aktualności

Kolejna edycja „Praktyk u Marszałka”

2017.07.31 15:10

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Zdjęcie zbiorowe z dyrektorem Waldemarem Kulińskim Uczestnicy praktyk, fot....
  • Dyrektor UMWM osobiści pogratulował każdemu z praktykantów ukończenia praktyk Praktykant odbiera...
  • Ostatni dzień praktyk Dyrektor Waldemar Kuliński...
  • Praktykanci spotkali się z dyrektorem Waldemarem Kulińskim Spotkanie podsumowujące...

Pierwszy miesiąc wakacyjnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dobiegł końca. W lipcu w siedzibie urzędu w Warszawie oraz jego delegaturach miesięczne praktyki odbyło 36 studentów z Mazowsza. Poniedziałek to ich ostatni dzień w urzędzie marszałkowskim.

 

W środę, 2 sierpnia praktyki rozpocznie kolejna 23-osobowa grupa studentów. Przez cały miesiąc będą oni poznawali m.in. specyfikę działania urzędu i jego kulturę organizacyjną, a za odbyte praktyki otrzymają wynagrodzenie.

 

To juz trzecia edycja

 „Praktyki u Marszałka” to autorski program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ciągu trzech wakacyjnych miesięcy – lipca, sierpnia i września, studenci uczący się na stacjonarnych studiach wyższych na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu, i jednocześnie zameldowani w województwie mazowieckim, mogą odbywać płatne praktyki zawodowe w urzędzie marszałkowskim w Warszawie lub jednej z jego delegatur – w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce.

 Właśnie zakończyliśmy i podsumowaliśmy pierwszą tegoroczną turę „Praktyk u Marszałka”, a już 2 sierpnia rozpoczynamy kolejny miesiąc praktyk, do którego musimy się dobrze przygotować. Wiemy, na podstawie wypełnionych ankiet, że grupa, która właśnie kończy praktyki jest z nich bardzo zadowolona. Dobrze wykorzystaliśmy nasze doświadczenia z poprzednich lat i lepiej przygotowaliśmy stanowiska pracy, opracowaliśmy jeszcze ciekawsze programy praktyk, tak aby studenci mogli jak najwięcej skorzystać – weryfikować, ale też rozwijać swoją wiedzę ze studiów. Liczymy, że praktyki będą stanowiły pewną zachętę do odpowiadania na nasze oferty pracy nie tylko w urzędzie, ale również w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 – podkreśla Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński

Po doświadczeniach z lat ubiegłych, regulamin tegorocznych praktyk uległ zmianom. Dotyczą one przede wszystkim rekrutacji, która składała się z dwóch etapów. W pierwszym należało prawidłowo wypełnić i w terminie złożyć wniosek zgłoszeniowy. Drugi etap to test wiedzy o Mazowszu, który odbył się w połowie maja tego roku. W przypadku, gdy po drugim etapie rekrutacji pozostało więcej kandydatów niż proponowana liczba miejsc, studenci, którzy najlepiej rozwiązali test, zostali zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne. Wzrosło również wynagrodzenie dla praktykantów. Studenci za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1950 zł brutto, wypłacane na podstawie podpisanej na początku praktyk umowy zlecenie.

 

 Zdobyć doświadczenie i umiejętności

Jestem bardzo zadowolona z udziału w praktykach. Pozwoliły mi zdobyć doświadczenie zawodowe, tak cenne na rynku pracy. Zajmowałam się m.in. pisaniem zaproszeń dla mediów, informacji prasowych czy też pism z prośbą o patronaty medialne. Brałam też udział w licznych konferencjach prasowych. Przez cały miesiąc praktyk panowała miła atmosfera. Wszyscy pracownicy byli bardzo sympatyczni, zawsze służyli dobrą radą i pomocą. Z całą pewnością będę dobrze wspominała to miejsce

 – mówiła Marzena Kowalczyk, studentka politologii, która odbywała praktyki w Biurze Prasowym.

 

Praktyki trwają 20 dni roboczych w danym miesiącu. W tym czasie studenci poznają m. in. praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami oraz sprawdzają, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.

 Nauczyłem się wielu rzeczy, które będą mi potrzebne na rynku pracy. Zweryfikowałem swoje zainteresowania związane ze sztuką, teatrem, szeroko pojętą kulturą. Poszerzyłem wiedzę o działalności urzędu marszałkowskiego w sferze kultury, polskiej historii i sztuki... Spotkałem świetnych ludzi

– zaznaczył Sebastian Kulesza, student Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, który praktykę odbywał w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.

 

 Każdy student ma swojego opiekuna, który przedstawia zadania wybranej komórki organizacyjnej urzędu i wprowadza studenta w jego obowiązki. Praktyki odbywają się zgodnie z przygotowanym wcześniej programem i zakresem zadań. Pierwszego dnia studenci odbywają szkolenia wstępne dotyczące m.in. zasad organizacji urzędu, zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych czy też udostępniania informacji publicznej. Praktykanci uczestniczyli  w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznali się z również z zasadami BHP. Na zakończenie każdy ze studentów otrzymuje zaświadczenie o ukończonej praktyce.

 Na praktyce w urzędzie jestem po raz drugi. W zeszłym roku praktykowałam w Kancelarii Marszałka i poznałam urząd od tej bardziej oficjalnej strony. W tym roku praktykę odbyłam w Wydziale Zakupów Wspólnych w Departamencie Organizacji i zobaczyłam, jak wygląda zaplecze organizacyjne. Sporządzałam umowy, aneksy do umów, specyfikacje zamówień, odpowiedzi na zapotrzebowania jednostek. Bardzo dużo liczyłam i wiele się nauczyłam

– podkreśla Kinga Garbarska, studentka administracji na Politechnice Warszawskiej.

 

Artykuły powiązane

Kolejni praktykanci w urzędzie

04-09-2017
Wrzesień to kolejny miesiąc „Praktyk u Marszałka”.
więcej

Liczba wyświetleń: 864

powrót