Aktualności

Sejmik bez siedziby

2017.07.25 13:20 , aktualizacja: 2017.07.26 08:11
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Fronton budynku, od strony pl. Bankowego Siedziba sejmiku, fot....

Po 18 latach użytkowania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym 3/5, wojewoda mazowiecki wypowiada samorządowi województwa mazowieckiego umowę. Termin wypowiedzenia upływa 31 października 2017 r.

 

Od lat w tym miejscu

W myśl przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną, mienie będące we władaniu sejmików samorządowych staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Z ustawy o samorządzie województwa wynika obowiązek przekazania województwu mienia Skarbu Państwa, służącego realizacji zadań województwa określonych tą ustawą.

Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te Samorząd Województwa Mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 r. i władał nimi wcześniej. W 2000 r. podpisaliśmy w tej sprawie z Mazowieckim  Urzędem Wojewódzkim stosowne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie ma własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością – podkreśla Sekretarz Województwa – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński.

 

Siedziba jest niezbędna

Dziś samorząd Mazowsza został postawiony w sytuacji, w której wypowiada mu się umowy i porozumienia, regulujące korzystanie z mienia wykorzystywanego do realizacji tych celów. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na pl. Bankowym

 

Do czasu wprowadzenia reformy na pl. Bankowym 3/5 znajdowała się siedziba Sejmiku Warszawskiego. W myśl przepisów z 1998 r. swoją działalność w tym miejscu rozpoczął właśnie Samorząd Województwa Mazowieckiego, a obecnie swoją siedzibę ma tam Sejmik Województwa Mazowieckiego. To właśnie przy pl. Bankowym odbywają się posiedzenia komisji oraz sesje sejmiku, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje.

 

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat samorząd Mazowsza na swój koszt w zajmowanych przy pl. Bankowym pomieszczeniach przeprowadził szereg remontów (m.in. wymiana posadzek, montaż ogrzewania itp.).

 

Warto zaznaczyć, że od 2006 r. strona rządowa sukcesywnie nakładała na Samorząd Województwa Mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu do ich realizacji przejęliśmy ponad 50 pracowników bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego. Zadania zlecone wykonuje obecnie ponad 100 pracowników.

Liczba wyświetleń: 1653

powrót