Aktualności

Promowanie przez malarstwo

2017.07.11 08:00 , aktualizacja: 2017.07.11 11:05

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Laureatka trzyma różowe róże Katarzyna Napiórkowska...
  • Laureatka z naręczem kwiatów i marszałek Katarzyna Napiórkowska...
  • Folder galerii znajdujących się w Warszawie i Brukseli z adresami placówek Okolicznościowy folder...
  • osoby stoją Katarzyna Napiórkowska trzyma kwiaty, marszałek album książkowy Laureatce w tej wyjątkowej...
  • Laureatka z kolejnym bukietem kwiatów Życzeń, gratulacji i...
  • Trzy obrazy wiszą na ścianie Dzieła Edwarda Dwurnika...
  • Publiczność ogląda prace artystów, rozmawiają między sobą Warszawiacy licznie...
  • Obraz Edwarda Dwurnika Praca Edwarda Dwurnika...
  • obraz wykonany przez artystkę Praca Joanny Woydy (Fot....

Katarzyna Napiórkowska dołączyła do grona zasłużonych dla Mazowsza. Artystka plastyk, właścicielka galerii sztuki odebrała odznakę z rąk marszałka Adama Struzika. Uroczystość odbyła się 10 lipca podczas wernisażu wystawy „Warszawa Dwurnik/Spasowicz/Woyda”.

 

Zgłoszenie do nagrody

O przyznanie Katarzynie Napiórkowskiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” wnioskował marszałek Adam Struzik. Docenił tym samym jej talent, wieloletni wkład w promowanie polskich, w tym mazowieckich artystów, a także zaangażowanie w akcje charytatywne wspierające m.in. Warszawski Szpital Dziecięcy, Centrum Zdrowia Matki Polki czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 

Działalność laureatki

Początek jej kariery zawodowej związany był z galerią Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, gdzie wystawiała prace wówczas debiutujących, a dziś niezwykle cenionych polskich twórców, tj.: Magdaleny Abakanowicz, Edwarda Dwurnika, Jurrego Zielińskiego, Rafała Olbińskiego.

 

Wraz z demokratyzacją życia społecznego, otworzyła własną galerię przy Rynku Starego Miasta, jako jedną z pierwszych galerii prywatnych w Polsce, która stała się ważnym miejscem na kulturalnej mapie Warszawy. Obecnie prowadzi galerie z siedzibami w Warszawie i Brukseli. Prezentuje w nich współczesne malarstwo sztalugowe, grafikę, rysunek i rzeźbę.

 

Katarzyna Napiórkowska od lat aktywnie uczestniczy w promocji twórców, uznawanych za klasyków sztuki XX i XXI w. W galerii prezentowane są prace m.in. prof. Magdaleny Abakanowicz, Franciszka Starowieyskiego, Zdzisława Beksińskiego, prof. Antoniego Fałata, Jana Lebensteina, Romana Opałki, prof. Eugeniusza Markowskiego, prof. Józefa Szajny, Edwarda Dwurnika. Są to twórcy mający duży wkład w kształtowanie artystycznej sceny Mazowsza. Artyści ci zdobyli uznanie także poza granicami kraju, przyczyniając się do promocji województwa mazowieckiego i Polski.

 

Jako prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch organizuje doroczny konkurs dla młodych malarzy o Grand Prix. To świetny sposób na promocję wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa, twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

 

Dotychczasowe odznaczenia

Za działalność społeczną, charytatywną i na rzecz upowszechniania kultury polskiej Katarzyna Napiórkowska została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi (w 2000 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (w 2003 r.), a także Odznaką Przyjaciel Dziecka nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

W 2015 r. Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej zyskała prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska, nadany przez Business Center Club we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Liczba wyświetleń: 643

powrót