Aktualności

Zielone miasta

2017.07.04 15:20 , aktualizacja: 2017.07.06 09:09

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Widok na oczko wodne i zieleń parku w Talinie (Estonia) Park w Tallinie (stolica i...
fragment portu w stolicy Estonii - Tallinie Port w Tallinie

„Polityka czystej energii na rzecz zazieleniania miast i regionów: Unia Energetyczna a lokalny/regionalny zrównoważony rozwój” to temat konferencji, którą zorganizowano w Tallinie (Estonia).

 

W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik wraz z innymi członkami Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów.

 

Pierwsza sesja

Gospodarze prezentowali działania ekologiczne, podejmowane w Tallinie, ukierunkowane na osiągnięcie przez miasto statusu Europejskiej Zielonej Stolicy. Dyskutowano też o zadaniach będących w gestii władz dużych i małych miast oraz gmin wiejskich w kontekście zarządzania unią energetyczną. Uczestnicy konferencji rozmawiali o polityce energetycznej Unii Europejskiej, w tym o projektowaniu rynku energetycznego i prawie konkurencji.

 

Komisja ENVE

Na 14. posiedzeniu przyjęto opinie dotyczące strategii kosmicznej dla Europy, dokonano przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska, przeanalizowano rolę wytwarzania energii z odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz omówiono finansowanie polityki klimatycznej jako narzędzia niezbędnego do wdrażania porozumienia z Paryża (pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu, przyjęte przez 195 krajów na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r.). Członkowie omówili też bieżące sprawy komisji, działania następcze w związku z opiniami oraz program prac na br.

 

 

Liczba wyświetleń: 477

powrót