Aktualności

Praktyki u marszałka

2017.07.04 14:50 , aktualizacja: 2017.07.06 09:09

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fragment budynku, gdzie mieści się główna siedziba urzędu marszałkowskiego Wejście do siedziby urzędu...

To już trzecia edycja projektu, cieszącego się dużym zainteresowaniem studentów programu. W tym roku wprowadzono do niego kilka zmian – rekrutacja odbyła się m.in. na podstawie testu wiedzy o Mazowszu i rozmowy rekrutacyjnej. Praktykanci otrzymają też wyższe wynagrodzenie – 1950 zł brutto. Część studentów już dziś rozpoczęła praktyki.

 

Zdobywanie wiedzy

Praktyki odbywać się będą od lipca do września w siedzibie urzędu marszałkowskiego – w Warszawie i jego delegaturach w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce lub Radomiu. Będą trwały 20 dni roboczych w danym miesiącu. Każdy student może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym.

 

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do studentów zameldowanych w województwie mazowieckim i jednocześnie uczących się na stacjonarnych studiach wyższych na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu.

 

– Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami pokazało, że warto kontynuować ten projekt. Chcemy, aby także w tym roku studenci z Mazowsza mogli zdobyć, tak potrzebne na współczesnym rynku pracy doświadczenie zawodowe. Dane GUS wciąż pokazują, że bezrobocie w grupie osób poniżej 24. roku życia jest wysokie i wynosi ponad 14 proc. Liczę, że odbycie letnich praktyk w naszym urzędzie ułatwi studentom z Mazowsza późniejszy start zawodowy

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

 
Jakie zmiany?

Dotyczą przede wszystkim rekrutacji, która składała się z 2 etapów. W pierwszym należało prawidłowo wypełnić i w terminie złożyć wniosek zgłoszeniowy. Druga część to test wiedzy o Mazowszu, który odbył się w połowie maja. W przypadku, gdy po drugim etapie rekrutacji pozostało więcej kandydatów niż proponowana liczba miejsc, studentów, którzy najlepiej rozwiązali test, zaproszono na rozmowy rekrutacyjne.

 

– Dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu programu, liczne rozmowy ze studentami, opiekunami praktyk i dyrektorami poszczególnych departamentów pokazały, że potrzebne są konstruktywne zmiany. Docierały do nas sygnały, że nie wszystkich kandydatów satysfakcjonuje prowadzone przez nas losowanie. Postanowiliśmy więc, na etapie rekrutacji, wprowadzić test wiedzy o Mazowszu. Pozwoli to na wyłonienie najbardziej zaangażowanych i ciekawych pracy w samorządzie Mazowsza studentów. Program praktyk skierowaliśmy do studentów na wyższym etapie realizacji studiów, czyli tych, którzy ukończyli co najmniej drugi rok. Z naszych doświadczeń wynika, że będą oni mogli więcej wynieść z praktyk i lepiej wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę. Liczymy, że spośród najlepszych i wyróżniających się praktykantów możemy utworzyć bazę naszych przyszłych kadr dla urzędu

– zaznaczył sekretarz województwa – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński.

 

Praktyka w urzędzie

Studenci (w wybranych przez siebie departamentach, kancelariach, delegaturach) poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak załatwiane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.

 

– Na praktyki zgłosiłam się, ponieważ już wcześniej miałam okazję współpracować z urzędem marszałkowskim przy projektach związanych z kulturą, chociażby przy organizacji juwenaliów czy otrzęsin i bardzo mi się ta współpraca podobała. Chciałabym nabrać doświadczenia, może w przyszłości uda mi się znaleźć pracę w urzędzie. Poza tym uważam, że to dobry pomysł na spędzenie części wakacji, a przy okazji to dodatkowe środki w studenckim budżecie

– podkreśla Edyta, studentka ekonomii.

 

– Chciałbym zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda praca w urzędzie marszałkowskim. Liczę, że zapoznam się z obowiązkami urzędnika, pracami administracyjnymi oraz samym procesem rekrutacji. Myślę, że pracodawcy przywiązują dużą wagę do doświadczenia, a praktyka w urzędzie marszałkowskim jest cenna na rynku pracy

– dodaje Marcin, student zarządzania.

 

Merytorycznie…

W tajniki pracy urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, którym będzie jeden z pracowników wybranej przez praktykanta komórki organizacyjnej urzędu. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej przez opiekuna programem i obszarem zadań. Dodatkowo studenci wezmą udział w szkoleniach wstępnych. Zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i działania urzędu, jego otoczeniem prawnym, podstawowymi regulacjami wewnętrznymi, a także kulturą organizacyjną. Praktykanci poznają również obowiązujące w urzędzie zasady bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Na zakończenie każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończonej praktyce.

 

Jakie mamy doświadczenia?

Dwie poprzednie edycje programu (w 2015 r. i 2016 r.) cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Do urzędu wpłynęło w sumie 569 wniosków, a o tym, kto zakwalifikuje się do programu decydowało losowanie. W sumie praktyki odbyło już 207 studentów. Praktykanci najczęściej wybierali Departament Organizacji, delegaturę w Płocku, Kancelarię Marszałka, a także Departament Środowiska oraz Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Najwięcej wniosków złożyli studenci prawa i administracji, samorządu terytorialnego, nauk ekonomicznych i społecznych oraz rolnictwa z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej).

 

 

Artykuły powiązane

Kolejni praktykanci w urzędzie

04-09-2017
Wrzesień to kolejny miesiąc „Praktyk u Marszałka”.
więcej

Liczba wyświetleń: 669

powrót