Aktualności

Mazowieckie gminy stawiają na odnawialne źródła energii

2017.07.04 11:20 , aktualizacja: 2017.07.04 13:36

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski podpisują umowy w urzędzie marszałkowskim Umowy o dofinansowanie...
  • Gratulacje dla burmistrza...
  • Wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Janina Zasada podpisuje umowę na wykorzystanie produkcji energii z OZE Wójt gminy Jastrzębia...
  • wspólna fotografia po podpisaniu umów - koordynatorka projektów inwestycyjnych w gminie Tłuszcz Urszula Kalinowska z członkami zarządu województwa Członkowie zarządu...

Dzięki unijnemu wsparciu w podwarszawskiej Zielonce oraz w gminach Tłuszcz i Jastrzębia tradycyjne technologie produkcji energii zastąpione będą systemami OZE, opartymi na energii słonecznej i biomasie.

 

Decyzją zarządu województwa na realizację projektów wnioskodawcy otrzymają łącznie ponad 13,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

 

OZE w Zielonce i Tłuszczu

Blisko 10 mln zł unijnego wsparcia otrzyma gmina Tłuszcz na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Zielonką, Fundacją Kolos z Warszawy, i Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza. Projekt przewiduje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne. Dla użytkowników prywatnych przygotowano systemy odnawialnych źródeł energii oparte na energii słonecznej i biomasie 117 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacje fotowoltaiczne, 153 pompy ciepła oraz 117 kotłów grzewczych opalanych biomasą. W efekcie poprawi się jakość powietrza, zmniejszy niska emisja zanieczyszczeń, a także zredukowana będzie emisja gazów cieplarnianych.

 

Gmina Jastrzębia

Na wykorzystanie produkcji energii z OZE otrzyma ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania. Prace montażowo-instalacyjne prowadzone będą na obiektach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej i parafialnych. Partnerami w projekcie są Parafia Rzymsko-Katolicka Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jastrzębi i Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goryniu. Dzięki wsparciu unijnemu będą zakupione i zainstalowane solarne systemy grzewcze, pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, kotły oraz instalacje fotowoltaiczne w łącznej liczbie 338. Realizacja projektu – poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery – pozytywnie wpłynie na środowisko, szczególnie na cenne przyrodniczo obszary Puszczy Kozienickiej.

 

Liczba wyświetleń: 902

powrót