Aktualności

Inwestycja w lepsze jutro

2017.06.23 13:15 , aktualizacja: 2017.06.27 09:18

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Samochód wysypuje pierwsze odpady Nowa kwatera składowiskowa,...
  • MArszałek przemawia do mikrofonu, w tle nowe składowisko Marszałek Adam Struzik i...
  • Odpady zabezpieczone sa siatką Składowisko odpadów, fot....
  • MArszałek przemawia ubrany w kask i odblaskowa kamizelkę Marszałek Adam Struzik,...
  • Samochód wiezie odpady do nowej kwatery składowiskowej Samochód do przewożenia...

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku ukończyło budowę nowej kwatery składowiska odpadów oraz modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W uroczystości oddania obu inwestycji do użytku w podpłockich Kobiernikach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Większe możliwości

Nowa kwatera składowiskowa ma powierzchnię około 3 ha i pojemność  około  518 tys. m³. Szacuje się, że powinna wystarczyć przynajmniej na 15 lat składowania przetworzonych odpadów, zabezpieczając potrzeby mieszkańców miasta Płocka oraz okolicznych gmin.

 

Bardziej ekologicznie

Modernizacja objęła sortownię, kompostownię wraz z placem dojrzewania oraz magazyn na odpady. Unowocześniona sortownia ograniczy ilość przeznaczonych do składowania odpadów ulegających biodegradacji i zwiększy poziom odzysku surowców wtórnych, więc większa ilość odpadów trafi do recyklingu. Dzięki tej inwestycji zakład dysponuje dwiema liniami sortowniczymi, które pracują niezależnie i zwiększyły dotychczasową wydajność do 60 tys. ton rocznie.

 

Przyjazne sąsiedztwo

Mieszkańców z pewnością ucieszy przebudowa kompostowni – przekształcenie tradycyjnego procesu kompostowania w pryzmach odkrytych, w zamknięty system biostabilizacji, zabezpieczy proces przed wydostawaniem się zanieczyszczonego powietrza do atmosfery i tym samym zmniejszy uciążliwości związane z działalnością zakładu dla lokalnej społeczności.

 

Same korzyści

W dobie prężnego rozwoju przemysłu, nowoczesnych technologii oraz wszechobecnego konsumpcjonizmu produkujemy ogromne ilości wszelkiego rodzaju odpadów, groźnych zarówno dla środowiska naturalnego, jak i naszego zdrowia. Dlatego tak istotna i potrzebna jest działalność zakładów, instytucji i organizacji służąca utrzymaniu porządku i czystości oraz właściwej gospodarce odpadami. Wpływa bowiem nie tylko na poprawę warunków sanitarnych i ekologicznych w naszym otoczeniu oraz ochronę środowiska naturalnego, ale także na komfort życia lokalnych społeczności. Dlatego cieszę się, że Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. zrealizowało tak potrzebne inwestycje –  

powiedział podczas uroczystości marszałek Adam Struzik.

 

Liczba wyświetleń: 419

powrót