Aktualności

Czerwcowa sesja sejmiku

2017.06.20 15:35 , aktualizacja: 2017.06.21 08:14

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przewodniczący siedzi przy stole prezydialnym Przewodniczący sejmiku...
  • w tle marszałek Adam Struzik Stolik radnych PSL, fot....
  • NA pierwszym planie radni, w tle przemawia skarbnik Marek Miesztalski Sesja sejmiku, fot. Justyna...

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił programy ochrony powietrza i Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2017–2020, a także przekazał dodatkowe 2 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Budżet 2017

Radni wprowadzili też zmiany do budżetu na 2017 r. W wyniku aktualizacji planów wydatkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazano 3 mln zł na przebudowę drogi nr 626 w Sypniewie i 3 mln zł na rozbudowę drogi nr 719 Warszawa-Kamion. Zwiększono też plan wydatków majątkowych o 2 mln zł z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Radni udzielili również absolutorium zarządowi województwa.

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja dla jednostek OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wzrosła w tym roku do 5 mln zł. Na wniosek radnych zarząd województwa zgodził się zwiększyć kwotę wsparcia o dodatkowe 2 mln zł. Dotacje otrzyma kolejnych 20 miast i gmin (po 100 tys. zł).

 

Programy ochrony powietrza

Ze względu na przekroczenia w Radomiu, Płocku i strefie mazowieckiej poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu oraz dwutlenku azotu i PM2,5 w aglomeracji warszawskiej, jak również benzo(a)pirenu w strefach województwa mazowieckiego radni przyjęli aktualizacje programów ochrony powietrza dla tych stref.

 

Od 20 lipca ruszają konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza.

Dotacja

Radni zgodzili się na zawarcie trzyletniej umowy z Fundacją Otwartych Serc na rozbudowę budynku do kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej, w tym podopiecznych uczęszczających do społecznych szkół specjalnych podstawowej i gimnazjum  prowadzonych przez tę fundację w Sulejówku. Po rozbudowie szkoła zapewni miejsce dla ponad 50 niepełnosprawnych dzieci. W tym roku fundacja otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 173,8 tys. zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik uchwalił Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020. Nadał ponadto statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyznaczył przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Mirosława Augustyniaka do Rady Nadzorczej funduszu. Przyjął też uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym. Radni zlikwidowali również aglomerację Mława i wyznaczyli nową. Nadali też statut Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz wybrali przedstawiciela do składu Rady Społecznej SPZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce.

Liczba wyświetleń: 575

powrót