Aktualności

Jest absolutorium!

2017.06.20 11:35 , aktualizacja: 2017.06.20 14:55

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałek przemawia z mównicy Marszałek Adam Struzik,...
  • Na pierwszym planie po prawej członek zarządu Rafał Rajkowski Stolik radnych PO, fot....
  • Skarbnik przemawia, stojąc przy mównicy Skarbnik Marek Miesztalski,...

Radni udzielili zarządowi województwa absolutorium. Ubiegły rok można ocenić jako dobry dla regionu.

 

Weszliśmy w nowy okres programowania, zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, a pod kolejne przygotowaliśmy fundamenty. Sukcesywnie zmniejsza się również nasze zadłużenie

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Większe dochody, niższy dług

Dochody województwa w 2016 r. wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 97,29 proc. planu. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 55 mln zł. Dochody z tytułu PIT wyniosły 285 mln zł. W 2016 r. wykonanie PIT było wyższe o 7,97 proc. w stosunku do wykonania w 2015 r. Wykonanie dochodów CIT było wyższe o 74,3 mln zł (wzrost o 5,37 proc.) w stosunku do 2015 r. i wyniosło – 1,45 mld zł.

 

Praca w samorządzie to wielkie zobowiązanie – wobec wyborców i całej regionalnej społeczności. To coś więcej niż praca, to misja i pasja, której poświęca się każdy dzień. Dziękujemy za zaufanie i uznanie dla efektów naszej pracy. Widok dynamicznie rozwijającego się Mazowsza jest największą nagrodą

– podsumował decyzję radnych marszałek Adam Struzik.

 

Istotnie niższe było natomiast wykonanie dochodów o charakterze majątkowym. Niski poziom pozyskanych w ubiegłym roku dochodów z dotacji i płatności unijnych jest konsekwencją zakończenia poprzedniej perspektywy unijnej. W efekcie w 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 395 mln zł. Wynik budżetu Województwa mazowieckiego w 2016 r. był dodatni, aczkolwiek istotnie niższy wobec poprzedniego roku (55 mln zł wobec 175 mln zł w roku poprzednim). Co ważne, zmniejszyła się kwota długu w związku ze spłacanymi systematycznie ratami zobowiązań kredytowych z 1,5 mld zł (31 grudnia 2015 r.) do 1,4 mld zł (31 grudnia 2016 r.).

 

Jest stabilnie

Dobrą sytuację Mazowsza zauważyła również agencja ratingowa Fitch. W maju br. potwierdziła rating województwa mazowieckiego na poziomie „BBB+": Perspektywa Stabilna. Spadające zadłużenie, stabilne wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu – to wszystko wpłynęło na opinię Fitch Ratings.

Jak podkreśla Fitch „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, przy równoczesnym spadku zadłużenia bezpośredniego.

Zdaniem Fitch „Województwo utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20–25 proc. w średnim okresie. Będzie to rezultatem utrzymywania wydatków bieżących pod ścisłą kontrolą”. Przyczyni się do tego również wzrost dochodów z tytułu CiT. Podatek ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu, a jego udział w dochodach operacyjnych wynosi około 65 proc.

 

O ratingu pisaliśmy w maju

 

Plany zrealizowane

Miniony rok to dla Mazowsza także czas wielu inwestycji. Ponad 90 mln zł wydaliśmy na ochronę zdrowia. To nie tylko pieniądze dla szpitali ogólnych, ale także fundusze dla placówek psychiatrycznych, na ratownictwo medyczne oraz medycynę pracy. Ponad 143 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe. Dzięki tym środkom udało się m.in. rozbudować lub przebudować 55 km dróg wojewódzkich, wyremontować ponad 110 km dróg wojewódzkich, a także wyremontować, wybudować obiekty mostowe, przepusty i wiadukty. Pieniądze z budżetu Mazowsza wsparły także placówki kulturalne – to kwota ponad 21 mln zł.

 

Liczba wyświetleń: 482

powrót