Aktualności

Miliony na drogi

2017.06.12 13:10 , aktualizacja: 2017.06.12 13:30

Autor: mat. MJWPU, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Przedstawiciele samorządu województwa i powiatu węgrowskiego pozują do zdjęcia Przedstawiciele samorządu...
  • przemawia starosta węgrowski, obok siedzą reprezentanci powiatu i województwa Starosta węgrowski...
  • strony podpisują umowę Przedstawiciele powiatu...

Dzięki przebudowie dróg, mieszkańcom powiatu węgrowskiego będzie się żyło lepiej. Wzrośnie bezpieczeństwo, a komfort podróżowania zdecydowanie się poprawi.

 

Wygodniej…

Już w drugiej połowie 2018 r. w powiecie węgrowskim zakończy się przebudowa drogi powiatowej biegnącej z Kałuszyna przez Wierzbno, Roguszyn, Korytnicę do Paplina. Łącznie zaplanowano wykonanie prawie 30 km nowej nawierzchni. Powstaną też skrzyżowania, chodnikiprzejścia dla pieszych.

 

… i bezpieczniej

Realizacja inwestycji poprawi spójność regionalną sieci drogowej z drogami krajowymi, w tym z siecią transportową TEN-T. W ramach projektu będzie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku ponad 28-km przechodzącym przez teren gmin Korytnica i Wierzbno. Zwiększy się szerokość jezdni, powstaną też nowe skrzyżowania, pobocza, chodniki, perony, zatoki autobusowe oraz zjazdy i przepusty pod zjazdami. Pojawią się nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, m.in. bariery ochronne stalowe, oznakowania poziome i pionowe.

 

Pomogą unijne środki

Decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego, który przyznał ponad 12 mln zł wsparcia ze środków RPO WM 2014–2020 potwierdziły wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz członek zarządu Elżbieta Lanc, które podpisały umowę o dofinansowanie.

 

Projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno–Roguszyn–Korytnica–Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” będzie realizowany przez powiat węgrowski w partnerstwie z gminami Korytnica i Wierzbno.

Liczba wyświetleń: 745

powrót