Aktualności

Transport – wspólny cel

2017.06.08 16:05 , aktualizacja: 2017.06.13 13:43

Autor: Katarzyna Mańska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Tunel Gottharda, fot. Global Rail News Tunel Gottharda, fot....
  • Tunel bazowy AlpTransit Ceneri, fot. archiwum UMWM Tunel bazowy AlpTransit...
  • Rozmowy dotyczące połączeń transportowych we współpracy transgranicznej, fot. archiwum UMWM Rozmowy dotyczące połączeń...
  • Wizyta w tunelu  AlpTransit Ceneri, fot. archiwum UMWM Wizyta w tunelu AlpTransit...
  • Seminarium „Spotkania nauki z regionami: Elementy kluczowe dla sukcesu projektów współpracy transgranicznej”, fot. archiwum UMWM Seminarium „Spotkania nauki...

Marszałek Adam Struzik – jako członek Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów – wziął udział w wizycie we włoskim regionie Lombardia. Tematem przewodnim rozmów było znaczenie połączeń transportowych we współpracy transgranicznej oraz współpracy w zakresie polityki spójności.

 

Transport

Pierwszego dnia odbyło się seminarium „Spotkania nauki z regionami: Elementy kluczowe dla sukcesu projektów współpracy transgranicznej”. Uczestnicy analizowali elementy umożliwiające sukces takiej kooperacji, zwłaszcza w ramach strategii makroregionalnych. Omawiali możliwość wsparcia dalszych prac nad transeuropejskim systemem mobilności i wkład Wspólnego Centrum Badawczego KE w te działania. Uczestnicy spotkania zapoznali się z metodami pracy platformy modelowania terytorialnego Luisa, zapewniającej istotne informacje lokalne. Zaprezentowano również inne narzędzia porównawcze WCB KE, których celem jest pomoc gminom i regionom oraz dużym miastom w analizie efektywności infrastruktury transportowej i we wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz tworzeniu miejsc pracy.

 

Jak budować współpracę?

Dyskutowano także na temat czynników sprzyjających i barier, na jakie napotykają projekty współpracy transgranicznej. Podkreślono rolę infrastruktury transportowej jako narzędzia spójności terytorialnej oraz znaczenia sieci TEN-T dla zrównoważonego rozwoju europejskich regionów i jej  powiązań z kompleksowymi sieciami lokalnymi i regionalnymi.

 

Podczas drugiej sesji uczestnicy spotkania zastanawiali się, w jaki sposób UE może ułatwić realizację projektów transgranicznych za pomocą różnych instrumentów. Omówiono rolę współpracy transgranicznej w integracji różnych obszarów poprzez realizację strategii makroregionalnych UE oraz stosowanie odpowiednich instrumentów prawnych.

 

Marszałek Adam Struzik wraz z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów zwiedził tunel bazowy AlpTransit Ceneri. Jego budowa jest wynikiem regionalnej współpracy transgranicznej i stanowi przykład postępów w realizacji celów projektu Interreg V-A Włochy–Szwajcaria w ramach wdrażania Strategii makroregionalnej UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP). Jego główny element, tunel bazowy Gotarda, został uruchomiony 11 grudnia 2016 r., natomiast tunel bazowy Ceneri ma zostać uruchomiony w 2020 r.

 

Liczba wyświetleń: 422

powrót