Aktualności

Z wizytą w PIMOT

2017.06.08 13:00 , aktualizacja: 2017.06.08 13:57

Autor: Joanna Wołczyńska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Od lewej: Rafał Rajkowski, dyrektor PIMOT Andrzej Muszyński, Mariusz Frankowski, zastępca dyrektora ds. rozwoju i wdrożeń Bogusław Pijanowski, zastępca dyrektora ds. badań Karol Zielonka, fot. PIMOT Od lewej: Rafał Rajkowski,...
  • Prezentacja dotycząca PIMOT, fot. PIMOT Prezentacja dotycząca...
  • Zwiedzanie instytutu, fot. PIMOT Zwiedzanie instytutu, fot....

Członek zarządu Rafał Rajkowski oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Mariusz Frankowski odwiedzili Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Zapoznali się z  jego działalnością, dokonaniami i najważniejszymi projektami.

 

Innowacyjność

Goście mieli okazję zwiedzić Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów – unikatową infrastrukturą, w której prowadzone są doświadczenia związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem środków transportu, testy symulacyjne, badania z obszaru elektroniki samochodowej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko. Centrum ma duże znaczenie dla rozwoju polskiej myśli technicznej, innowacyjności i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspiera również działania związane z elektromobilnością oraz budową sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a ośrodkami naukowo-badawczymi.

 

O Instytucie

Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest placówką badawczą, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Podstawą działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologii i wdrażanie ich wyników w praktyce. Ambicją naukowców z PIMOT-u jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom (głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii) silnego wsparcia naukowo-badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. Instytut zapewnia też merytoryczne wsparcie organom administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Duma Mazowsza

Jak podkreślił członek zarządu Rafał Rajkowski, PIMOT to zasłużona instytucja naukowa o imponującym dorobku i znakomitej renomie międzynarodowej oraz 45-letnim doświadczeniu we wdrażaniu zaawansowanych technologii. Jego obecność na Mazowszu podnosi rangę naszego regionu, wpływa na wzrost potencjału gospodarczego i w wyraźnym stopniu przyczynia się do prężnego rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa.

 

Liczba wyświetleń: 670

powrót