Aktualności

Targi podmiotów ekonomii społecznej

2017.06.07 15:20

Autor: oprac. na podst. zebr. mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

wspólne zdjęcie z laureatami konkursu „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017” Członek zarządu Elżbieta...

O roli samorządu lokalnego oraz znaczeniu edukacji i nauki w rozwoju ekonomii społecznej rozmawiano podczas „III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną”. W wydarzeniu wzięła udział członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Idea

Głównym zadaniem cyklicznie organizowanych spotkań jest upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie mazowieckim.

Przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni wzięli udział w konferencji połączonej z targami tematycznymi. Dyskutowano o przedsiębiorczości w ekonomii i wyzwaniach rynkowych, jakie stoją aktualnie przed przedsiębiorstwami społecznymi. Produkty i usługi zaprezentowały m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz stowarzyszenia. Organizatorem wydarzenia było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017” trafiły do 21 najlepiej funkcjonujących pomiotów na Mazowszu. Kapituła konkursu wybrała te jednostki, które dostarczają dobrej jakości usług publicznych oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego. Nagrody wręczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 • Centrum Integracji Społecznej w Markach,
 • Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej,
 • Galeria Apteka Sztuki Zakład Aktywności Zawodowej,
 • Klubokawiarnia „Życie jest fajne”,
 • Kuchnia Czerwony Rower,
 • Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”,
 • Spółdzielnia Socjalna „Amelia”,
 • Spółdzielnia Socjalna „Haven”,
 • Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia”,
 • Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka”,
 • Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop”,
 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”,
 • Stowarzyszenie „Karuzela”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Na Przedwiośniu”,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św.  Marcina,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie Caritas Diecezji Płockiej,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach.

Liczba wyświetleń: 497

powrót