Aktualności

Weekend z historią

2017.06.05 09:50 , aktualizacja: 2017.06.05 11:08

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Msza w płockiej katedrze, fot. Karol Krajewski Msza w płockiej katedrze,...
  • Dokument lokacyjny Płocka, fot. Karol Krajewski Dokument lokacyjny Płocka,...
  • Marszałek Adam Struzik przemawia podczas uroczystości w Płocku, fot. Karol Krajewski Marszałek Adam Struzik...
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego Wręczenie Medalu...
  • Uroczystości w płockiej katedrze, fot. Karol Krajewski Uroczystości w płockiej...
  • Marszałek Adam Struzik podczas uroczystości w Płocku, fot. Karol Krajewski Marszałek Adam Struzik...
  • Uroczystość w Bodzanowie, fot. Karol Krajewski Uroczystość w Bodzanowie,...
  • Jarmark norbertański, fot. Karol Krajewski Jarmark norbertański, fot....
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego Wręczenie Medalu...

780 lat Płocka

Uroczystości upamiętniały utworzenie dokumentu lokacyjnego Płocka z 1237 roku. To świadectwo nadane przez Konrada Mazowieckiego, wystawione przez biskupa Piotra I. Jest ono jednym z niewielu zachowanych w Polsce dokumentów lokacyjnych miasta na prawie polskim z pierwszej połowy XIII w. Jubileusz stał się okazja do wyróżnienia Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” promotora zabytków piśmiennictwa średniowiecznego, ks. Marka Jarosza. Dyplom uznania otrzymał natomiast Klub Inteligencji Katolickiej, który w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia.

 

Bodzanowska tradycja

Miniony weekend to także czas Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie. Historia zjazdów handlowych w tym mieście zaczęła się na długo przed jego lokacją. Będąc osadą targową, Bodzanów został przekazany w końcu XII w. Norbertankom z Płocka. To dzięki ich zabiegom otrzymał w 1351 r. prawa miejskie jako czternaste miasto na Mazowszu. Przez prawie 50 lat pozostawał jedynym miastem między Płockiem i Warszawą, na ruchliwym szlaku handlowym z północy na południe i zachodu na wschód. Jego znaczenie zaczęło maleć wraz z pojawieniem się kolejnych ośrodków miejskich. Próbą poprawy dochodów mieszczan Bodzanowa było nadanie w 1415 r., przez Księcia Janusza I prawa do organizowania jarmarków w Zielone Świątki. Ta tradycja zachowała się do dziś. Współczesne targi i jarmarki bodzanowskie należą do największych na północnym Mazowszu. Swoje stragany rozkłada tu ponad pięciuset kupców, a z okolicznych i dalszych gmin przybywa kilka tysięcy odwiedzających. Jednym z promotorów jarmarku jest proboszcz miejscowej parafii, ks. Tomasz Mazurowski, który został przez marszałka Adama Struzika wyróżniony Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

Liczba wyświetleń: 444

powrót