Aktualności

Ponad 10,4 mln zł unijnego wsparcia dla Płocka

2017.05.18 10:55 , aktualizacja: 2017.05.18 11:57

Autor: oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • marszałek Adam Struzik podpisuje umowę na przekazanie funduszy unijnych dla Płocka fot. Karol Krajewski
  • marszałek Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski fot. Karol Krajewski
  • konferencja prasowa z udziałęm m.in. marszałka województwa fot. Karol Krajewski

Środki będą przeznaczone na przebudowę ulic: Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt stanowiących jeden ciąg drogowy w mieście. Projekt przewiduje też budowę niezbędnej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo m.in. obustronne ciągi piesze, przejścia dla pieszych z azylami, sygnalizację świetlną, ścieżkę rowerową czy przystanki autobusowe.

 

Umowę o dofinansowanie inwstycji podpisali marszałek Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

 

Płock

To ważny węzeł komunikacyjny w regionie. Zbiegają się tu i krzyżują szlaki drogowe o znaczeniu ponadregionalnym, zapewniające połączenia z dużymi aglomeracjami miejskimi i miastami wojewódzkimi. Stworzenie niezbędnej bazy infrastrukturalnej miasta wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, ich mobilności, a także na rozwój społeczno-gospodarczy oraz konkurencyjność zarówno miasta, ja i województwa.

 

Prace

Inwestycja, obejmująca modernizację i rozbudowę 2,2 km dróg powiatowych, poprawi spójność regionalną sieci drogowej z trasami krajowymi i transeuropejską siecią transportową TEN-T. Projekt wpłynie na lepszą przepustowość dróg oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym obszarze. Rozładuje też ruch tranzytowy, prowadzony obecnie przez ścisłe centrum Płocka. Roboty budowlane przewidują m.in. przebudowę zjazdów i parkingów, budowę chodnika, palisad z elementów betonowych, rozbiórkę kolidujących szyn i podkładów kolejowych. Powstaną nowa ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy i sieć oświetlenia ulicznego. Wybudowane będą kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć wodociągowa. Teren przejdzie rekultywację.

Liczba wyświetleń: 369

powrót