Aktualności

RUMOBIL – kolejny etap

2017.05.12 14:15 , aktualizacja: 2017.05.15 10:02

Autor: Joanna Wołczyńska (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Członek zarządu Rafał Rajkowski podczas spotkania w sprawie projektu RUMOBIL fot. Dominik Antonowicz

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się warsztaty dla interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu RUMOBIL. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostw powiatowych z Sierpca oraz Gostynina, samorządów miejskich z Płońska i Sierpca, a także reprezentanci Spółki Koleje Mazowieckie – KM. Warsztaty otworzył członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Innowacyjność

Od blisko roku Samorząd Województwa Mazowieckiego jest partnerem projektu RUMOBIL. Jego ideą jest zwiększenie, za pośrednictwem środków publicznego transportu zbiorowego, mobilności wśród ludności zamieszkującej tereny wiejskie i peryferyjne. Aktualnie realizowany jest drugi z sześciu etapów projektu, w ramach którego przewidziano, m.in. warsztaty dla interesariuszy. Ich zadaniem jest współuczestnictwo w realizacji projektu pilotażowego Mazowsza – systemu informacji pasażerskiej opartego na urządzeniach transmitujących (GPS).

Członek zarządu Rafał Rajkowski podkreślił, że projekt RUMOBIL z uwagi na swoją innowacyjność jest ważnym elementem strategii transportowej województwa w kontekście usprawnienia informacji pasażerskiej i zwiększania udziału  przewozu osób koleją na  terenach pozaaglomeracyjnych.

 

Główne przedsięwzięcia

Zaprezentowano dotychczasowe działania związane z uczestnictwem województwa mazowieckiego w projekcie. Do najważniejszych przedsięwzięć można zaliczyć m.in. przeprowadzenie ankiety w wśród pasażerów Spółki Koleje Mazowieckie (w pociągach kursujących pomiędzy Kutnem, a Sierpcem oraz Sierpcem i Nasielskiem) badającej korzystanie z Internetu stacjonarnego oraz mobilnego, możliwości korzystania z aplikacji dotyczącej opóźnień pociągów oraz postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż transmiterów GPS w pojazdach szynowych”. W maju br. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Projekt pilotażowy Mazowsza

Jego rozpoczęcie zaplanowano na początek sierpnia br. Podróżnym na urządzenia mobilne oraz stacjonarne będzie udostępniona aplikacja umożliwiająca śledzenie ruchu pociągów kursujących na linii kolejowej nr 27 i 33.  Pod koniec czerwca br. rozpocznie się kampania informacyjna przybliżająca przyszłym użytkownikom zalety i korzyści związane z nowym elementem informacji pasażerskiej.

 

Liczba wyświetleń: 500

powrót