Aktualności

Konwent powiatów z Mazowsza

2017.04.28 09:00 , aktualizacja: 2017.06.03 09:20

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

marszałek Adam Struzik na posiedzeniu konwentu statostów fot. Karolina Kaniuk
starostowie dyskutowali m.in. o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy fot. Karolina Kaniuk

Starostowie województwa mazowieckiego spotkali się w miejscowości Sobienie Jeziory (pow. otwocki) w ramach posiedzenia konwentu powiatów. W obradach uczestniczył m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku pracy oraz aktualnych spraw odnoszących się do samorządów lokalnych.

 

Praca a niepełnosprawni

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Joanna Skoczek podsumowała działania podjęte przez PFRON na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2016–2017.  Omówiła m.in. procedury realizacji pilotażowych programów „PRACA - INTEGRACJA” oraz „ABSOLWENT”. Główną ideą inicjatyw jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, także z wyższym wykształceniem, na otwartym rynku pracy. Struktura planowanej pomocy ułożona została w sposób umożliwiający zaplanowanie i realizację pełnej ścieżki przygotowania osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia, począwszy od wsparcia o charakterze miękkim, poprzez realne podnoszenie kompetencji zawodowych, ograniczenie lub likwidację zdiagnozowanych barier funkcjonalnych, aż po zatrudnienie.
Do indywidualnych osób niepełnosprawnych adresowany jest program „Aktywny Samorząd”. Jego ideą jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.

 

Sprawy bieżące

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie –  dyrektor Tomasz Sieradz i wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Aleksander Kornatowski zaprezentowali wyniki badań w obszarze planowanych zmian w systemie PSZ oraz omówili obecną sytuację na lokalnych rynkach pracy w województwie mazowieckim.

 

Liczba wyświetleń: 499

powrót