Aktualności

Sejmik przegłosował…

2017.04.25 13:30 , aktualizacja: 2017.04.25 14:48

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • przewodniczący sejmiku siedzi przy stoliku, w tle flagi województwa, Polski i Unii Europejskiej Fot. Justyna Michniewicz
  • marszałek Adam Struzik pozuje do zdjęcia przy stole Fot. Michał Słaby
  • widok na salę obrad, przy stolikach siedzą radni Fot. Justyna Michniewicz
  • członek zarządu Elżbieta Lanc pozuje do zdjęcia, siedzi przy stoliku Fot. Michał Słaby
  • wicemarszałek Ewa Orzełowska przegląda materiały Fot. Michał Słaby
  • Przy stole siedzą radni Klubu Platformy Obywatelskiej Fot. Michał Słaby
  • wicemarszałek Wiesław Raboszuk przegląda materiały Fot. Michał Słaby
  • Przy stołach siedzą radni Klubu Prawicy Rzeczpospolitej i radni niezrzeszeni Fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, podczas posiedzenia 25 kwietnia br., m.in. przyjął regulaminy przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Stypendia dla uczniów

Uczniowie klas gimnazjalnych, liceów i techników z województwa mazowieckiego będą mogli ubiegać się w roku szkolnym 2017/2018 o stypendia w II edycji „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Radni przyjęli regulamin przyznawania stypendiów. Jednym z warunków przystąpienia do projektu są wysokie wyniki z przedmiotów ogólnych, tj.: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Projekt ma wspierać i rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz pobudzać aktywność edukacyjną. Nabór do projektu planowany jest na czerwiec/lipiec br. Stypendia otrzyma 641 uczniów w wysokości nie mniejszej niż 450 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano ponad 3,6 mln zł, z czego prawie 2,9 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej, 541 tys. zł – z dotacji celowej, a 180,3 tys. zł – z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Wsparcie finansowe będą mogli uzyskać również uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa mazowieckiego. Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt skierowany jest do uczniów z wysokimi osiągnięciami z przedmiotów zawodowych. Wsparcie finansowe na rozwój umiejętności zawodowych otrzyma 480 stypendystów. Podniesienie kwalifikacji służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy – to główne założenie przedsięwzięcia.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Katarzynie Napiórkowskiej – założycielce i prezes galerii sztuki w Warszawie i Brukseli oraz Fundacji im. Franciszki Eibisch, nagradzającej utalentowanych polskich malarzy młodego pokolenia. Laureatka od wielu lat zajmuje się promocją polskich artystów. Przeprowadziła też liczne akcje charytatywne i społeczne, m.in. na rzecz fundacji Zdążyć z Pomocą, Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawskiego Szpitala Dziecięcego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Centrum Zdrowia Matki Polki, Muzeum Sztuki we Lwowie, Akcji Wielkie Serce, Polskiego Czerwonego Krzyża, UNHCR.

 

Tym honorowym odznaczeniem sejmik wyróżnił również Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, funkcjonujący już od 35 lat. To jedna z najważniejszych placówek służby zdrowia na Mazowszu, zatrudniająca wybitnych specjalistów i ciesząca się renomą. Szpital dynamicznie się rozwija, stawia na profesjonalizm i nowoczesność. W klinikach i oddziałach może być jednocześnie hospitalizowanych 700 pacjentów. Kształceni są tam przyszli lekarze, pielęgniarki, specjaliści w kilkunastu dziedzinach medycyny.

 

Dotacja dla Pruszkowa

Powiat pruszkowski otrzyma od Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W, obsługującej obszar Pruszkowa, na którym występują problemy z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych. Powoduje to okresowe zalewanie terenów, w tym m.in. Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera. W tym roku powiat dostanie od Mazowsza 50 tys. zł, w przyszłym – 450 tys. zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli ponadto zmiany w budżecie województwa na br. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) zaskarżyli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego dotyczące uchwał w sprawie likwidacji gimnazjów. Przekazali też do WSA skargę „Składowiska Kalinowiec” na uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. Zdecydowali również m.in. o likwidacji aglomeracji Pruszków, Ożarów Mazowiecki i Wiskitki oraz wyznaczyli nowe. Do Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowali projekt uchwały dotyczący ustanowienia Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Liczba wyświetleń: 663

powrót