Aktualności

Przyszłość jest w kosmosie

2017.04.25 09:55
Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Marszałek WOjewództwa Mazowieckiego Adam Struzik Przyszłość jest w kosmosie
Posiedzenie ENVE Przyszłość jest w kosmosie

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE) w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Głównym tematem rozmów była polityka kosmiczna.

 

Potrzebna jest strategia

W związku ze  wzrastającą konkurencją w przestrzeni kosmicznej pojawiła się potrzeba stworzenia Strategii Kosmicznej dla Europy, która ma być odpowiedzią Komisji Europejskiej na wyzwania w obszarze polityki kosmicznej i satelitarnej, wykorzystującej najnowsze osiągnięcia technologii cyfrowych. Strategia ma służyć ożywieniu działalności i ekspansji kosmicznej Europy. W pracach nad europejską Strategią Komiczną dla Europy uwzględniono i wykorzystano opinie KR odnoszące się do polityk kosmicznych i satelitarnych.  Autorem jednej z nich był marszałek Adam Struzik.

 

Potencjał do wykorzystania 

Obecnie w europejskim przemyśle kosmicznym zatrudnionych jest ponad 230 tys. osób. Szacuje się, że ten sektor gospodarki generuje wartość ponad 50 mld euro i charakteryzuje się dużą dynamika wzrostu. Europa odpowiada za jedną trzecią produkcji satelitów na świecie.

Zdaniem KR polityka kosmiczna przyczynia się do promowania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie. Inwestycje w przestrzeń kosmiczną otwierają nowe możliwości w nauce i badaniach,  działalności gospodarczej, a wielkie przełomy technologiczne prowadzą do daleko idących zmian w tradycyjnych modelach działalności przemysłowej i biznesowej. Członkowie władz lokalnych i regionalnych podkreślili, ze  strategia umacnia pozycję Europy w tematach bezpieczeństwa i obrony,  zarządzania granicami, rolnictwa, środowiska, działań w dziedzinie klimatu, bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania klęskami żywiołowymi czy pomocy humanitarnej.

 

Czysta energia

Przedstawiciele władz lokalnych i regionach dyskutowali też na temat czystej energii i efektywności energetycznej, która jest niezbędna do osiągnięcia celów unii energetycznej. Jednym z najbardziej ambitnych jest dojście do 2030 r. do 40 proc. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

 

Liczba wyświetleń: 372

powrót