Aktualności

Lekcje obywatelskie

2017.04.20 10:45 , aktualizacja: 2017.06.03 09:17

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

marszałek Adam Struzik z młodzieżą z zespołu szkół w Łochowie fot. Emil Sawicki
wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska z uczniami węgrowskiego liceum fot. LO im. A. Mickiewicza...

Przed maturzystami ważne wyzwanie – egzamin dojrzałości. Czy wiedzą, jak przygotować się do roli świadomego i aktywnego obywatela? Jakie są prawa przeciętnego Nowaka i jego możliwości wpływu na funkcjonowanie regionu? Jak zarządza się największym i najludniejszym województwem w kraju? Na te i inne pytania uczniów odpowiadali, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie – marszałek Adam Struzik, w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie – wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Ważna lekcja

O atutach Mazowsza, jego gospodarce, położeniu regionu i symbolach podczas tzw. lekcji obywatelskiej mówili marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Młodzież dowiedziała się wiele o województwie – największym i najludniejszym w kraju. Poznała też czynniki wpływające na atrakcyjność regionu i jego dynamiczny postęp. Walory przyrodniczo-kulturowe, doskonała baza edukacyjna, największy potencjał naukowo-badawczy, dbałość o środowisko przyrodnicze, proekologiczne inwestycje, rozwój innowacyjnych branży – ważniejsze z nich wymienili przedstawiciele zarządu województwa.

 

Jesteśmy wspólnotą

Samorząd Województwa Mazowieckiego tworzą wszyscy mieszkańcy regionu – podkreślali to zarówno marszałek Adam Struzik, jak i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Jest ich obecnie ponad 5 mln. To duża wspólnota, która decyduje (wybierając w wolnych wyborach), kto w jej imieniu podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości województwa. Reprezentanci zarządu województwa omówili najważniejsze zadania, jakie realizuje samorząd. Zaznaczyli, że od początku jego funkcjonowania udało się ze środków województwa i funduszy unijnych zrealizować wiele cennych i prospołecznych inicjatyw. Dodali też, że samorządy cieszą się w Polsce wysokim poziomem zaufania (według CBOS)  – znacznie wyższym niż instytucje władzy na poziomie centralnym. Zachęcali uczniów do angażowania się w sprawy publiczne oraz wzmacnianie więzi ze wspólnotą lokalną.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w lekcji, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, a także biorąc udział w quizie o Mazowszu.

 

Szkolne historie

Zamysł powołania w Łochowie szkoły średniej powstał w czasie okupacji hitlerowskiej wśród miejscowych nauczycieli tajnego nauczania. Od momentu jej powstania w 1944 r. mury szkoły opuściło ponad 3000 absolwentów. Wchodzące w skład zespołu liceum ogólnokształcące i 2 technika – o profilach teleinformatycznym i logistycznym nie tylko kształcą uczniów, ale też pozwalają rozwijać im pasje i zainteresowania. Wśród szerokiej gamy propozycji odnaleźć można np. koła dziennikarskie czy debaty szkolne, stanowiące platformę dla merytorycznej dyskusji na ważne i aktualne tematy. Młodzież uczy się, jak być aktywnymi i świadomymi obywatelami, rozwija też umiejętności interpersonalne.

Węgrowska placówka, z blisko stuletnią historią, ma również wiele do zaoferowania swoim uczniom. Rozwijaniu wiedzy służą m.in. innowacyjne, autorskie eksperymenty projektowe oraz programy zajęć z przedmiotów ścisłych, a także dla tych, którzy mają humanistyczne zainteresowania. Dla uczących się w klasach z rozszerzonym angielskim zorganizowano grupy umożliwiające młodzieży rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem biznesowym w sytuacjach praktycznych. Uczniowie słuchają specjalistycznych konwersacji, czytają materiały, prowadzą dialogi.

Liczba wyświetleń: 434

powrót