Aktualności

Droga w Osówce jak nowa

2017.03.27 09:35 , aktualizacja: 2017.03.27 12:40
Autor: Joanna Wołczyńska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Poświęcenie kapliczki fot. UG Sienno
Przemawiam Rafał Rajkowski fot. UG Sienno

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej 190522 W relacji Wygoda–Osówka w gminie Sienno (pow. lipski). Członek zarządu Rafał Rajkowski uczestniczył w oddaniu trasy do użytku.           

 

Inwestycja w przyszłość

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Aleksandrowie Dużym. Poświęcono nie tylko drogę, ale także kapliczkę, ufundowaną przez mieszkańców i proboszcza parafii w Aleksandrowie Dużym ks. Leszka Bieleckiego. Członek zarządu Rafał Rajkowski pogratulował udanej inwestycji drogowej.

Rozwój terenów wiejskich ma istotne znaczenie dla przyszłości naszego województwa. Aby przynosił zamierzone efekty, konieczne są spójne działania, w tym także rozbudowa infrastruktury. W ten sposób możemy generować znaczny potencjał tych obszarów, co wpływa na wzrost atrakcyjności mazowieckiej wsi oraz poprawę standardów życia jej mieszkańców. Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to jeden z głównych celów, jakie stawiają przed sobą samorządy. Dzięki możliwości pozyskiwania dofinansowania z unijnych i krajowych programów oraz skutecznie prowadzonej strategii rozwoju regionu, w  zauważalny sposób wzrasta bezpieczeństwo i funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych w województwie mazowieckim. Cieszę się, że władze powiatu lipskiego i gminy Sienno również traktują inwestycje w infrastrukturę drogową priorytetowo.

– powiedział członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

O efektach

Modernizacji podlegał odcinek 2049 m drogi gminnej 190522 W łączącej Osówkę
z Wygodą. W ramach robót wykonano podbudowę z kruszywa dolomitowego i położono nawierzchnie bitumiczną (warstwę asfaltową) o szerokości 4 m, wykonano pobocza obustronne z kruszywa dolomitowego oraz zjazdy. Wartość inwestycji to przeszło 491 tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wyniosło ponad 312 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 373

powrót