Aktualności

Sprzeciw wobec niszczenia polskiej samorządności

2017.03.24 14:20 , aktualizacja: 2017.06.03 09:26

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Głosowanie podczas obrad fot. Michał Słaby
  • prof. Jerzy Buzek fot. Michał Słaby
  • wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska zapoznaje się z dokumentami obrad fot. Michał Słaby
  • Marszałek adam Struzik przy stole prezydialnym fot. Michał Słaby
  • liczni uczestnicy spotkania fot. Michał Słaby
  • Olgierd Geblewicz, prezes zarządu ZWRP fot. Michał Słaby
  • materiały graficzne z logiem ZWRP fot. Michał Słaby

Debata „Samorząd terytorialny podstawą ustroju demokratycznego państwa” zdominowała obrady XXXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem specjalnym był prof. Jerzy Buzek. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Samorządowcy nie zgadzają się na wprowadzane i zapowiadane przez rząd zmiany, szczególnie o charakterze ustrojowym, dlatego postanowili działać wspólnie i solidarnie. Domagają się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju państwa. Uczestnicy spotkania otrzymali Kartę Samorządności, przyjętą i podpisaną 16 marca br. podczas Forum  Samorządowego w Warszawie. „(…) Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa. (…) Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy (…)” – czytamy w dokumencie.

 

Na rzecz rozwoju

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej powołano w 2012 r. Jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Jego misją jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, a także podejmuje inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw. ZWRP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jest ważnym partnerem w debatach na szczeblu europejskim. Działa także na płaszczyźnie międzynarodowej.

Liczba wyświetleń: 310

powrót