Aktualności

O przyszłości Unii i zasadach

2017.03.23 11:15

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

marszałek pozuje do zdjęcia w sali plenarnej Fot. Nina Małachowska
marszałek i Jerzy Buzek stoją przed salą Fot. Nina Małachowska

Marszałek Adam Struzik wziął udział w dwudniowych obradach plenarnych Komitetu Regionów (KR), które odbyły się w Brukseli 22–23 marca br. Była to już 122. sesja plenarna, podczas której rozmawiano m.in. na temat Brexitu oraz przyjęto rezolucję dotyczącą praworządności.

 

Główne tematy

Pierwszego dnia spotkania gościem sesji plenarnej Komitetu Regionów był – odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wystąpienia z Unii Europejskiej – Michel Barnier, były komisarz UE i były francuski minister, który z członkami Europejskiego Komitetu Regionów omówił konsekwencje decyzji Wielkiej Brytanii dla miast i regionów. Swoje stanowisko władze lokalne i regionalne przedstawiły kolejnego dnia obrad, głosując nad rezolucją dotyczącą Brexit.

 

KR na temat Brexitu

W rezolucji KR podkreślił, że w interesie władz lokalnych i regionalnych UE (po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur Unii) leży zorganizowanie stałej współpracy z samorządami w Zjednoczonym Królestwie, w ramach podejścia stosowanego w wypadku tzw. krajów partnerskich, które pozwala na włączenie krajów nienależących do Unii Europejskiej na podstawie dwustronnych porozumień z UE.

 

Członkowie KR odnieśli się także do tematu rozwiązań przejściowych tak, aby zminimalizować zakłócenia w realizacji obecnie prowadzonych międzyregionalnych, długoterminowych projektów w tym badawczo-rozwojowych, które mają korzystne przełożenie na gospodarki lokalne. Członkowie KR zauważyli, że taka współpraca jest nieunikniona, biorąc pod uwagę istniejące przykłady udanych przedsięwzięć.

 

Zauważono także, że KR jest najlepiej przygotowany do opracowania i wdrożenia instytucjonalnych mechanizmów promujących regularne konsultacje i kontakty z lokalnymi władzami wykonawczymi oraz parlamentami i zgromadzeniami w Zjednoczonym Królestwie.

 

Wielka Brytania Brexit rozpocznie 29 marca br. Tego dnia rząd uruchomi procedurę opisaną w art. 50 Traktatu UE, która mówi o wyjściu kraju członkowskiego ze Wspólnoty.

 

Praworządność w krajach Unii Europejskiej

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wyrazili swoje zaniepokojenie dotyczące zachodzących w ostatnim czasie w UE wydarzeń łamiących praworządność, która jest zasadniczym elementem demokracji. Wymaga ona spełnienia zasad legalności, niezależnych i bezstronnych sądów, skutecznej kontroli sądowej oraz poszanowania praw podstawowych.

 

W związku z tym KR na zgromadzeniu plenarnym przyjął rezolucję na temat praworządności, w której zwrócił uwagę, że UE opiera się na wspólnym zbiorze podstawowych wartości, które obejmują poszanowanie demokracji i praworządności, zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

 

W związku z tym KR poparł sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z 25 października 2016 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ustanowienia jednolitego unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, obejmującego już istniejące instrumenty, a także zaapelował, by miał on zastosowanie do wszystkich poziomów sprawowania rządów.

Liczba wyświetleń: 622

powrót