Aktualności

Szansa na owocną współpracę

2017.03.17 15:50 , aktualizacja: 2017.06.03 09:31

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • spotkanie odbyło się w Hotelu Marriot w Warszawie fot. Agnieszka Stabińska
  • marszałek Adam Struzik i przedstzwiciele Kancelarii Marszałka fot. Agnieszka Stabińska
  • minister handlu i przemysłu w rządzie Arabskiej Republiki Egiptu Tarek Kabil oraz przedstawiciele egipskiego ministerstwa handlu fot. Agnieszka Stabińska
  • delegacja z Egiptu fot. Agnieszka Stabińska
  • Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu oraz przedstawiciele Ambasady ARE fot. Agnieszka Stabińska
  • Wspólna wymiana prezentów fot. Agnieszka Stabińska
  • marszałek Adam Struzik i minister Tarek Kabil fot. Agnieszka Stabińska

O współpracy Mazowsza z Arabską Republiką Egiptu marszałek Adam Struzik rozmawiał m.in. z ministrem handlu i przemysłu w rządzie Arabskiej Republiki Egiptu Tarekiem Kabilem.

 

Potencjał gospodarczy Mazowsza

Marszałek Adam Struzik, wśród najważniejszych gałęzi gospodarki, które mogłyby być przedmiotem współpracy wymienił usługi finansowe, sektor rolno–spożywczy, przemysł chemiczny i petrochemiczny. Podkreślił dobrze prosperujący sektor IT oraz naukowo-badawczy. W kontekście rosnących dochodów mieszkańców województwa zwrócił uwagę na ich aktywność turystyczną, ale też na korzystne warunki, jakie mogą znaleźć u nas turyści z Egiptu, podkreślając przy tym dogodność połączeń (w tym lotniczych, z uwagi na obecność lotnisk Chopina i Modlin). Marszałek nawiązał też do niedawnej wizyty w urzędzie marszałkowskim delegacji z egipskiej prowincji Ismailia, która może stać się interesującym partnerem dla województwa mazowieckiego. Zaznaczył, że region jest gotowy do przygotowania misji handlowych do Egiptu oraz przyjęcia egipskich misji u siebie.

 

Polska a Egipt

Zdaniem ministra Tareka Kabila relacje polityczne między krajami są trwałe – w tym roku mija 90 lat stosunków dwustronnych. Przedstawiciel egipskich władz w rozmowach kładł nacisk na potrzebę intensyfikacji relacji handlowych i inwestycyjnych. Podkreślił, że Egipt ma korzystne położenie geograficzne, dysponuje wykwalifikowaną i tanią siłą roboczą, posiada też dobrze rozwinięty przemysł tkacki i tekstylny. Rozwijają się również branże z obszaru nowoczesnych technologii.

Władzom Egiptu zależy na przyciągnięciu polskich inwestycji nad Nil. Egipcjanie oferują grunty, ulgi inwestycyjne, wsparcie i pomoc dla polskich firm oraz 92-milionowy rynek. PKB Egiptu rośnie w tempie 2 proc. rocznie. Ponadto umowa COMESA umożliwia wolny handel z państwami afrykańskimi. Niedługo podobne porozumienie Egipt zawrze z krajami Ameryki Południowej.

 

Obszary współdziałania

Za niezwykle ważne miejsce potencjalnej współpracy minister Tareka Kabil uznał Strefę Ekonomiczną Kanału Sueskiego, oferującą dużo możliwości inwestycyjnych. Oprócz przemysłu chemicznego i petrochemicznego minister Tareka Kabil wyraził też zainteresowanie współpracą w obszarze przemysłu samochodowego oraz w dziedzinie przetwórstwa rolno- spożywczego. Podkreślił przy tym, że dostępne są wszystkie modele zagranicznych inwestycji: bezpośrednie, joint venture czy nawet spółki z udziałem firm państwowych.

Ambasador Egiptu w Polsce zwrócił uwagę na turystykę jako niezwykle ważną gałąź egipskiej gospodarki. Podkreślił, że obecnie nie są notowane żadne incydenty wskazujące na brak bezpieczeństwa w Egipcie. Uruchomione zostały połączenia lotnicze do miejscowości turystycznych: Hurghady, Marsa El Alam i Sharm El Sheikh.

Strony zgodnie podkreśliły, że zarówno sektor gospodarki, jak i sfera kulturalno-turystyczna stwarzają szerokie możliwości do współpracy między Mazowszem i partnerami egipskimi.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 451

powrót