Aktualności

W obronie samorządów

2017.03.13 09:30

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Bogdan Dyjuk fot. Wrota Podlasia
  • Konferencja w Białymstoku fot. Wrota Podlasia
  • Uczestnicy konferencji fot. Wrota Podlasia

W Białymstoku zainicjowano działalność Ruchu Obrony Polskiej Samorządności w województwie podlaskim. W spotkaniu uczestniczył Prezes Ruchu Obrony Polskiej Samorządności Adam Struzik.

 

Zagrożenie dla samorządności

Jesteśmy świadkami postępującej recentralizacji i odbierania poszczególnym samorządom kompetencji.  Nie tylko samorządom terytorialnym, choć jest to najbardziej widoczne, ale także samorządom zawodowym np. izbom rolniczym. Widzimy generalny odwrót od samorządności i dążenie do tego, żeby zarządzać wszystkim

– mówił w Białymstoku prezes Adam Struzik.

 

ROPS to odpowiedź środowisk samorządowych na sukcesywne ograniczanie ich roli. Samorządowcy podkreślają, że administracja rządowa przejmuje działania, których finansowanie jest w pełni zabezpieczone, pozostawiając te najbardziej problemowe. Stoi to w sprzeczności z ideą reformy samorządowej. Jej założeniem był demontaż centralnego sposobu zarządzania i oddanie odpowiedzialności tym, których decyzje bezpośrednio dotyczą – mieszkańcom. Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, sukces reformy samorządowej polega na dobrych i przejrzystych rozwiązaniach, które pozwalają realizować rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności.

 

Coraz więcej ROPSów
Podlasie to 9 region, w którym powołano struktury ROPS. Prezesem został członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Na wiceprezesów powołano Stefana Krajewskiego i Cezarego Cieślukowskego. Funkcję skarbnika powierzono Stanisławowi Szleterowi, a na sekretarza powołano Witolda Liszkowskiego.

 

Liczba wyświetleń: 335

powrót