Aktualności

Bądźmy bezpieczni

2017.03.07 09:40 , aktualizacja: 2017.03.07 15:26

Autor: oprac. WKZ (na podst.mat.WORD Radom), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Dzieci z radomskich szkół ubrane w kamizelki z odblaskami fot. Emil Sawicki
 • Marszałek adam Struzik w otoczeniu nagrodzonych fot. Emil Sawicki
 • Marszalek Adam Struzik wręcza nagrody laureatom fot. Emil Sawicki
 • Marszałek podziękował wyróżnionym za zaangażowanie w propagowanie bezpieczeństwa fot. Emil Sawicki
 • Marszałek Adam Struzik wręcza jednej z Mazowszanek różę fot. Emil Sawicki
 • członek zarządu Rafał Rajkowski na scenie fot. WORD Radom
 • Mazowszanki z różami w ręku z okazji Dnia Kobiet fot. Emil Sawicki
 • Przedstawicielki Koół Gospodyń Wiejskich z subregionu radomskiego fot. Emil Sawicki
 • Kobiety subregionu radomskiego ubrane w stroje ludowe fot. Emil Sawicki
 • występ Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu fot. Emil Sawicki

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MRBRD) przyznała w tym roku 13 wyróżnień osobom związanym z subregionem radomskim za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród nagrodzonych są samorządowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji czynnie zaangażowanych w propagowanie BRD w lokalnym środowisku.

 

Podczas uroczystej gali w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu wyróżnienia wręczył marszałek Adam Struzik, przewodniczący MRBRD.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza dofinansowaniem zakupu sprzętu dla policji i jednostek straży pożarnej, prowadzi działalność edukacyjną wśród najmłodszych użytkowników dróg oraz akcje zwiększające bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Marszałek podziękował nagrodzonym za ponadprzeciętne zaangażowanie na polu profilaktyki BRD, która z roku na rok przynosi efekty, zwłaszcza w kształtowaniu postaw młodego pokolenia użytkowników dróg.

 

Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

 

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Działa przy marszałku od 2006 r. jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej zadania to m.in.: koordynowanie i określanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych.

 

W kobietach siła

Zbliżający się Dzień Kobiet  był okazją do obdarowania uczestniczących w gali kobiet kwiatami, które wręczył m.in. marszałek Adam Struzik. Było to jednocześnie podziękowanie za zaangażowanie w promocję regionu oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza.

 

Samorząd województwa podczas spotkania reprezentowali także wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak oraz członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Laureaci

Marian Kuś – wójt gminy Przyłęk

 • stworzenie pierwszego gminnego programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w subregionie radomskim,

 • ponadprzeciętnie promowanie edukacji motoryzacyjnej na terenie gminy, integrowanie różnych środowisk lokalnych przy działaniach BRD,

 • wdrożenie w podległych gminie szkołach podstawowych i gimnazjalnych programów BRD.

Marek Skoczylas – nauczyciel gimnazjalny

 • ponadprzeciętne podejście do tematyki wychowania komunikacyjnego w szkole gimnazjalnej,

 • wieloletnia współorganizacja imprez/konkursów o tematyce BRD (szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych),

 • współredagowanie programów BRD, m.in. Edukacja dla Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu,

 • twórca pomocy dydaktycznych do wychowania komunikacyjnego.

Katarzyna Nagrodzka – menedżer – Galeria Słoneczna w Radomiu

 • wspieranie inicjatyw BRD szkół oraz WORD-u,

 • inicjowanie eventów BRD wspartych własnymi funduszami.

Mirosław Solecki – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

 • wspieranie i inicjowanie imprez BRD na terenie powiatu,

 • współtworzenie programu powiatowego poprawy ruchu drogowego Gambit Zwoleński.

Barbara Ślusarczyk – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie

 • wdrożenie pierwszego w subregionie radomskim innowacyjnego programu wychowania komunikacyjnego w przedszkolu,

 • integrowanie przy imprezach BRD w przedszkolu środowisk lokalnych.

Marian Zbigniew Czerski – wójt gminy Sieciechów

 • wdrażanie wychowania komunikacyjnego w podległych szkołach podstawowych,

 • stałe doposażanie placówek oświatowych w pomoce do wychowania komunikacyjnego,

 • integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z BRD.

Bartosz Bednarczyk – komendant hufca ZHP Radom

 • inicjowanie wydarzeń BRD,

 • wspieranie organizacyjne wydarzeń BRD inicjowanych przez inne podmioty,

 • wdrażanie wychowania komunikacyjnego w pracę hufca.

Kamil Śmiechowski – nauczyciel, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu

 • prowadzenie koła BRD w MDK,

 • inicjowanie konkursów ponadregionalnych dotyczących zagadnień BRD,

 • wspieranie organizacyjne wydarzeń BRD inicjowanych przez inne podmioty.

Jacek Choroś – Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

 • wdrażanie profilaktyki BRD w szkołach powiatu lipskiego,

 • inicjowanie wydarzeń BRD integrujących środowiska lokalne,

 • koordynacja akcji profilaktycznych BRD na terenie powiatu lipskiego.

Elżbieta Wargacka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

 • wraz z gronem pedagogicznym ponadprzeciętnie wdraża wychowanie komunikacyjne,

 • inicjowanie wydarzeń BRD integrujące środowiska lokalne,

 • wiodąca szkoła w regionie radomskim w obszarze propagowania BRD.

Sławomir Żak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach

 • ponadprzeciętne podejście do tematyki wychowania komunikacyjnego w szkole,

 • wieloletnia współorganizacja imprez/konkursów o tematyce BRD (szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych),

 • inicjowanie imprez integrujących środowisko lokalne.

Małgorzata Suligowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu

 • wraz z gronem pedagogicznym ponadprzeciętnie wdraża wychowanie komunikacyjne,

 • inicjowanie wydarzeń BRD integrujące środowiska lokalne,

 • jedna z aktywniejszych szkół w Radomiu propagujących BRD.

Małgorzata Zych – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie

 • wraz z gronem pedagogicznym ponadprzeciętnie wdraża wychowanie komunikacyjne,

 • inicjowanie wydarzeń BRD integrujące środowiska lokalne,

 • wiodąca szkoła w regionie radomskim w zakresie propagowania BRD.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 603

powrót