Aktualności

Najnowsze rozwiązania z dziedziny geoinformatyki

2017.02.27 14:10 , aktualizacja: 2017.02.27 15:51

Autor: Departament Geodezji i Kartografii, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Uczestnicy spotkania fot. Ministerstwo...

O współpracy w obszarze przygotowania i przeprowadzenia na Mazowszu pilotażu projektu Polska 4D marszałek Adam Struzik rozmawiał dziś z minister cyfryzacji Anną Streżyńską.

 

Plan obejmuje, w pierwszej kolejności, włączenie technologii LIDAR (dane skaningu laserowego) oraz standardów dla danych geoprzestrzennych CityGML i BIM w rozwój Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Mazowieckiego.

 

Dzięki inicjatywie jest szansa na upowszechnienie wykorzystania potencjału danych cyfrowych przez administrację samorządową (np. w procesie planowania przestrzennego). Zyskają także przedsiębiorcy poprzez dostęp do najbardziej aktualnych i dokładnych danych. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych pozwoli też zminimalizować koszty przygotowania danych skaningu laserowego do powszechnego użytku.

 

Idea projektu Polska 4D

To przede wszystkim dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego trójwymiarowej informacji o zagospodarowaniu przestrzennym, wykorzystanie efektów projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) – budynki w 3D, wygenerowanie usług na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie oprogramowania dla jst. Inicjatywa wpisuje się w założenia unijnej dyrektywy reuse (Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego) oraz dokumentu „Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego”.

 

Czym jest skaning laserowy?

To jedna z najnowocześniejszych technik pozyskiwania danych. Można je wykorzystać m.in. do projektowania i realizacji inwestycji, w planowaniu przestrzennym, modelowaniu 3D przestrzeni miejskiej, monitorowaniu zagrożeń, wód i prądów powietrznych, zanieczyszczeń, klimatu i środowiska, przy tworzeniu mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Znajdą one też zastosowanie w rolnictwie, zarządzaniu – kryzysowym, obszarami leśnymi, odnawialnymi źródłami energii, przy opracowanie map akustycznych oraz badaniach archeologicznych, geologicznych i geomorfologicznych.

 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Miasta Stołecznego Warszawy, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

 

Liczba wyświetleń: 752

powrót