Aktualności

Rozmowy o sektorze kosmicznym

2017.02.15 14:10 , aktualizacja: 2017.02.15 15:23

Autor: Małgorzata Białczak (RF), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • przedstawicielka urzędu marszałkowskiego przedstawia wyniki ekpertyzy w obszarze sektora kosmicznego fot. Michał Słaby
  • liczni uczestnicy konferencji - przedstawiciele świata nauki i mazowieckich przedsiębiorstw fot. Michał Słaby

Pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego dla sektora kosmicznego w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego za nami. Otworzył je marszałek Adam Struzik.

 

Wydarzenie jest jednym z elementów prac nad aktualizacją priorytetowych kierunków badań. Chodzi  o skoncentrowanie wsparcia publicznego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020) na obszarach przyczyniających się do szybszego rozwoju gospodarki regionu.

 

Naukowo…

Omówiono wyniki ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie urzędu marszałkowskiego. Dotyczyła  ona analizy sektora kosmicznego na Mazowszu. Dziedzina ta charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością i skalą współpracy. Wykorzystuje wiele obszarów badawczych i rodzajów działalności gospodarczej. Według serwisu ESA Star, na którym zarejestrowane są podmioty działające w sektorze kosmicznym z całej Europy, liczba polskich jednostek to 349 (stan na styczeń br.) – z tego około 140 podmiotów prowadzi swoją działalność w województwie mazowieckim. Uwzględnienie klastrów i innych organizacji powiązanych z sektorem daje blisko 200 podmiotów mazowieckiego sektora kosmicznego. Charakteryzują się one dużą rozpiętością kluczowych kompetencji. Pod względem podziału na gałęzie technologiczne ESA, prawie wszystkie domeny mają swoich reprezentantów w regionie. Przeprowadzona analiza wskazuje na potencjał w trzech – serwisy, systemy oprogramowania dedykowane dla kosmosu oraz optoelektronika.

 

... i poznawczo…

Inauguracyjne spotkanie, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji naukowych regionu, służyło też wymianie wiedzy oraz poznaniu działalności mazowieckich instytucji i podmiotów badawczych. Ważnym elementem było wskazanie rzeczywistych potrzeb, ale także kierunków rozwoju dla sektora kosmicznego.

Liczba wyświetleń: 484

powrót