Aktualności

Dla rowerzystów i kierowców

2017.02.14 08:45

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałek z władzamni gminy Błonie fot. Michał Słaby
  • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • Władze gminy WOłomin odbierają czek fot. Michał Słaby
  • Przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy fot. Michał Słaby
  • Beneficjenci fot. Michał Słaby

Już wkrótce, dzięki wsparciu z UE, w Warszawie i podwarszawskich miejscowościach powstanie sieć ścieżek rowerowych oraz parkingi „Parkuj i Jedź”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację 15 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 do beneficjentów trafi ponad 189 mln zł.

 

Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Dzięki dofinansowaniu unijnemu na terenie Warszawy i pięciu podwarszawskich gmin powstanie ponad 140 km ścieżek rowerowych. Utworzą one korytarze transportowe, zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będą zlokalizowane w miejscach, gdzie przebiegają istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz wzdłuż ważnych arterii miast. Projekty mają zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza i hałasu, oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Największa pula środków unijnych (aż 71 mln zł) trafi do miasta stołecznego. Wybudowane lub przebudowane zostaną w sumie ponad 73 km odcinków dróg rowerowych. Powstanie 19 tras rowerowych, w tym droga wzdłuż ul. Radzymińskiej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z miastem Ząbki oraz gminą i miastem Marki.

 

Kolejne dofinansowane projekty realizowane będą na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki (36 km ścieżek), Marki (23,8 km ścieżek), Błonie (13,7 km ścieżek), Izabelin (5,6 km ścieżek) oraz Piastów (5,6 km ścieżek).

 

Beneficjent

Nazwa projektu

Całkowita wartość projektu (w zł)

Kwota dofinansowania
(w zł)

Miasto stołeczne Warszawa

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF- etap I

110 049 204,74

71 592 114,14

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1

37 791 109,09

29 781 817,35

Gmina i miasto Marki

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

33 177 046,58

23 581 800,16

Gmina Błonie

Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Błonie

6 854 132,41

5 195 305,92

Gmina Izabelin

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

5 249 999,15

4 199 999,32

Miasto Piastów

Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

3 594 281,91

2 875 425,52

 

 

Parkuj i jedź

W Warszawie i podwarszawskich gminach powstanie również sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Wsparcie unijne na łączną kwotę ponad 52 mln zł otrzyma 9 projektów. Powstanie ponad 2 tys. nowych miejsc parkingowych dla samochodów i prawie 800 dla rowerów. Inwestycje realizowane będą w na warszawskich Młocinach, w Żyrardowie, Pruszkowie, Kobyłce, Ząbkach, Markach, Wieliszewie, Wołominie i Podkowie Leśnej. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy na co dzień dojeżdżają do pracy pociągami czy korzystają z komunikacji miejskiej.

 

Najwięcej środków trafi do Żyrardowa i Pruszkowa. Pierwsze miasto otrzyma ponad 19 mln zł na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź””. W sumie powstanie 491 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 186 miejsc dla rowerów. Partnerem w projekcie jest gmina Grodzisk Mazowiecki. Parkingi powstaną w Żyrardowie przy ul. Towarowej i pl. Piłsudskiego oraz w Grodzisku Mazowieckim przy dworcu WKD przy ul. Piaskowej.

 

Z kolei projekt „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” otrzyma ponad 15 mln zł wsparcia unijnego. Dzięki jego realizacji powstanie 630 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 212 miejsc rowerowych. Projekt będzie realizowany wspólnie z miastem Piastów i gminą Michałowice. W Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza powstanie parking wielopoziomowy z 392 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 72 miejscami dla rowerów, a przy ul. Waryńskiego parking naziemny ze 110 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 100 miejscami dla rowerów. Parking naziemny powstanie także w Piastowie przy ul. Hallera. Znajdzie się w nim 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 miejsc dla rowerów. Kolejna inwestycja realizowana będzie w gminie Michałowice przy ul. Kuchy w Regułach. Powstanie tam parking przeznaczony dla 78 samochodów osobowych i 20 rowerów.

 

Dzięki otrzymanemu wsparciu unijnemu na terenie powiatu wołomińskiego wybudowane zostaną nowoczesne parkingi. Powstaną one w Kobyłce, Ząbkach oraz Markach. Natomiast w Wołominie przebudowany zostanie istniejący już przy ul. Gdyńskiej obiekt.

 

Największa inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Kobyłka. Projekt obejmuje budowę parkingu po obu stronach stacji PKP Kobyłka Ossów (część A i B). W sumie do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 216 miejsc postojowych dla samochodów (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dwa do ładowania pojazdów elektrycznych) oraz 168 dla rowerów.  Część A usytuowana zostanie pomiędzy ulicami Turowską i Nadarzyn, natomiast część B wzdłuż ul. Napoleona – na całej długości stadionu. Wartość inwestycji to blisko 7,5 mln zł, z czego około 6 mln zł stanowić będzie wsparcie unijne.

 

W gminie Ząbki przy ul. Orlej zaplanowano budowę parkingu, w którym znajdą się 162 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 24 dla rowerów i 8 dla motocykli. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł. Wsparcie unijne w tym przypadku wyniesie ponad 4,4 mln zł. Z kolei w Markach planowana jest inwestycja przy ulicach Dużej i Sportowej. Będzie onadostępna dla 150 samochodów i 74 rowerów. Wartość projektu to ponad 2,5 mln zł, z czego ponad 2 mln zł to dofinansowanie unijne. Ostatnia inwestycja realizowana na terenie powiatu dotyczyć będzie przebudowy istniejącego parkingu przy ul. Gdyńskiej w Wołominie. Docelowo nowy obiekt ma pomieścić 99 samochodów i 12 rowerów. Koszt przebudowy to 1 mln zł, z czego 800 tys. zł pokryją środki unijne.

 

Miasto Warszawa otrzymało dofinansowanie na realizacje III etapu projektu „Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź"”. Tym razem wsparcie otrzymała inwestycja realizowana na Młocinach, gdzie powstanie parking na 155 samochody i 24 rowery. Koszt przedsięwzięcia to blisko 4,5 mln zł. A dofinansowanie wyniesie ponad 2,7 mln zł.

 

Wsparcie finansowe otrzymają również Wieliszew i Podkowa Leśna. W Wieliszewie planowana jest budowa parkingu przeznaczonego dla 120 samochodów i 48 rowerów. Wartość inwestycji to ponad 1 mln zł, natomiast wartość dofinansowania ponad 830 tys. zł. Z kolei na terenie Podkowy Leśnej powstanie obiekt, w którym znajdzie się 61 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 21 dla rowerów. W tym przypadku koszt inwestycji to 760 tys. zł, a dofinansowanie – ponad 601 tys. zł.

 

 

Liczba wyświetleń: 852

powrót