Aktualności

Posiedzenie Komisji ENVE

2017.02.01 15:25 , aktualizacja: 2017.02.02 08:06

Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Bruksela. Marszłek Adam Struzik na konferencji zorganizowanej przez Komitet Reginów
  • posiedzenie komisji ENVE fot. Nina Małachowska
  • członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii zajęli się tematem gospodarki o obiegu zamkniętym

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), które odbyło się 1 lutego w siedzibie Komitetu Regionów.

 

Gospodarka

Dyskutowano nad projektem opinii dotyczącej działań Unii Europejskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Idea takiego modelu gospodarki polega na zamknięciu życia produktu poprzez usunięcie pozostającego po nim odpadu. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie i ich samorządy (za pomocą ukierunkowanych środków, pochodzących z różnych instrumentów finansowych UE, np. z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, EFIS, LIFE, Horyzont 2020 czy Cosme) w rozwijaniu takich projektów.

Wdrażanie unijnych przepisów dotyczących odpadów leży głównie w kompetencji władz lokalnych i regionalnych. Członkowie Komitetu Regionów zabiegają, by państwa członkowskie włączyły samorządy terytorialne w opracowywanie instrumentów technicznych i fiskalnych oraz w wymianę najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

 

Szansa dla biznesu

Jedną z postulowanych inicjatyw jest tworzenie: dla przedsiębiorstw – zachęt podatkowych i gospodarczych do stosowania modeli biznesu opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym, dla konsumentów – do zakupu produktów i usług ją wspierających. Zasady powinny mieć zastosowanie w wielu sektorach, m.in. rolno-spożywczym, chemicznym, nieruchomościach czy branży budowlanej.

 

Dobre praktyki

Dzień wcześniej marszałek Adam Struzik wziął udział w konferencji, zorganizowanej przez Komitet Reginów we współpracy z europejskimi organizacjami  ACR+, CEMR, Eurocities oraz Odpady Komunalne Europa. Ideą spotkania było omówienie problemów władz lokalnych i regionalnych dotyczących odpadów.

 

Liczba wyświetleń: 547

powrót